Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

 

DASKALOVA ŽIADOSŤ

 

 

Žiadam všetky moje Kruhy, aby vystupovali pod názvom ako "Kruhy Systému Bádania Pravdy" a aby neniesli moje meno. Do rúk svojej dcéry Panayioty Th. Atteshlis som zveril svoje celoživotné dielo a plné právo distribuovať tieto materiály podľa jej uváženia. Požiadal som Panayiotu, aby slúžila Kruhom. Všetky rozhodnutia ohľadom postavenia Kruhov a ich uznania budú v právomoci Panayioty.

 

Je potrebné, aby každý Kruh pracoval v relatívnej izolácií jeden od druhého ako bunky. Komunikácia medzi koordinátormi a členmi rozličných Kruhov by mala byť minimálna, aby si tak každý Kruh mohol rozvíjať svoju vlastnú základňu a vnútorný pokoj. Mnohí koordinátori prišli na to, že ako pracujú s určitými skupinami jednotlivcov, je ťažké pre nových členov neoboznámených s Učením zapojiť sa do tohto procesu. Jedným z riešení je organizovať oddelené stretnutia pre nových členov. Ak koordinátor Kruhu nie je schopný zúčastniť sa dvoch rozličných stretnutí, možno jeden zo zasvätených členov Kruhu môže pracovať s novými členmi, až do doby, kým sú pripravení pripojiť sa k pravidelným stretnutiam.

 

Sv. Matúš píše vo svojom Evanjeliu: "Dostávate zadarmo, dávajte zadarmo (10:8)". Dary od Boha sú bohaté a je ich mnoho. Pri našej práci prebúdzania sveta k Božiemu Svetlu, by sme sa mali vyhnúť akémukoľvek materiálnemu obohacovaniu. Počas svojho života som mal šťastie a bol som požehnaný dostatkom, takže som nikdy od nikoho nemusel brať peniaze za lekcie alebo liečenie, ktoré som vykonával. Všetci z nás máme svoje zamestnania a profesie, aby sme z nich vyžili a naša školiaca práca by mala zostať mimo ako časom, tak i podstatou. Toto učenie by malo preniknúť všetkými aspektmi vášho života, ale samo o sebe by sa nemalo stať vaším životom. A nikdy nedovoľte, aby sa toto učenie stalo zdrojom vášho príjmu. Ak je potrebné prenajať spoločné miesto na stretnutia Kruhu alebo budete mať cestovné náklady, prerátajte ich a rozdeľte ich k úhrade medzi zúčastnených. Po tom by nemali byť výdavky veľmi veľké. Ak si niekto nemôže dovoliť prispieť, pozrite sa na to tak, že miestnosť je tam pre neho darom.

 

Žiadam vás všetkých, aby ste pracovali úprimne a potichu. Nikdy som nikomu nedal povolenie vyučovať naše materiály mimo našich Kruhov. Nikto nemá dovolené hovoriť alebo učiť verejne v mojom mene a ohľadom našej práce. Prosím, berte na vedomie, že tu na Cypre sme nikoho neoprávnili k finančnej zbierke v našom mene. Ďalej vás všetkých žiadam byť diskrétnymi pri našej práci a vyhnúť sa verejným prehláseniam ohľadom vášho vzťahu ku mne a našej práci na Cypre.

 

 

Dr. Stylianos Atteshlis (Daskalos)

späť na vrch Späť na vrch