Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

 

NAŠE METÓDY

 

 

"Povedz mi ako chutí soľ. Vieš mi to vysvetliť, ako chutí soľ? Dokážeš to? Vieš mi popísať chuť a vnem soli? Môžeš povedať, že je to biela kryštalická látka zložená predovšetkým z chloridu sodného. Tiež by si mohol povedať, že jej chemické zloženie je NaCl. Ale ja Ti poviem len toľko: pokiaľ prvýkrát neochutnáš trochu soli na svojom jazyku, dovtedy nebudeš vedieť, ako chutí soľ. A tak, čo musíme urobiť? Musíme vstať a pobrať sa do soľných baní!"

 

Nestačí ak sa venujeme iba štúdiu slova a teórie. Musíme prebádať a zakúsiť vnútorne obzory nás samých, života a Stvorenia.

 

Pocit potreby byť v prítomnosti Majstra ako i túžba obklopiť sa všetkými posvätnými knihami sveta, sa v ničom nelíši od podopierania sa o barle, aby sme mohli kráčať po ceste. Musíte byť sami sebou, úprimne a bez strachu skúmať život. Svet okolo nás sa stáva stále zložitejší, plný rozptýlení a pokušení, ktoré ohrozujú našu vnímavosť. A predsa je potrebné zostať vytrvalými a neustať vo svojom úsilí, lebo i napriek tomu, že štruktúra našich životov sa počas storočí zmenila, postavenie človeka, skúsenosť a cieľ zostali nezmenené a večné. Pracovať smerom k pokroku vo svojom vnútri. Učte sa rozlišovať. Robte správne uzávery.

 

Pamätajte si, že v našich životoch nie je náročnejšej práce ako naše nasledovanie Pravdy. Účasť náboženstva nie je pasívnym záväzkom, ale aktívnym zápasom za očistenie srdca a očistu mysle. A predsa, čím ťažšie pracujete, tým sladšie je ovocie vašej práce. Odmena za zušľachťovanie svätej osobnosti pokračuje ešte dlho potom, ako upustíte svoje hrubohmotné telá.

 

Zoznámte sa so stavom vášho hrubohmotného tela a udržujte ho v dobrom zdraví. Uveďte svoje psychické (emočné) telo k zdravej spolupráci s vaším noetickým (mentálnym) telom. Vaša súčasná osobnosť s jej tromi telami, je prostriedkom k nazbieraniu a destilácii skúseností za účelom povznesenia a naplnenia vašej Trvalej Osobnosti. Musíte sa pokúsiť naladiť vaše súčasné osobné ja na vašu Trvalú Osobnosť. Za pomoci vášho Anjela Strážneho vás vaša Trvalá osobnosť neustále postrkuje dopredu, ukazujúc vám cestu. Emócie a túžby musia byť pod kontrolou múdrosti sebaovládania a zdravého rozumu. Niet inej cesty.

 

Ako príklad si vezmite naše najcennejšie cvičenie, dennú sebaanalýzu. Ak sa venujeme sebaanalýze – a mám na mysli nás všetkých - uvidíme so stále zväčšujúcou sa jasnosťou, kedy reagujeme sebecky (škodiac sami sebe a ostatným) a kedy sme vedení cnosťou a zásadami. Ostatné cvičenia napomáhajú v úsilí identifikovania deštruktívnych elementálov vo vnútri našej osobnosti a ich pomalého nahradzovania novými život-dávajúcimi elementálmi.

 

 

späť na vrch Späť na vrch