Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

 

NAŠE SLUŽBY

 

 

Sme plne v službách Božského Plánu Absolutného Bytia (Božieho Plánu) v snahe rozriešiť všetky disharmonie, či už mikrokozmické, medzikozmické alebo makrokozmické.

 

Svojím blížnym slúžime podľa ich troj-zložkovej podstaty:

 

 

Pre žijúcu planétu Zem a jej životné prostredie sa zaväzujeme ako služobníci, pomáhať pri zmierňovaní zlého ľudského zaobchádzania s naším posvätným domovom.

 

Správnym používaním superlátky Mysle, pomáhame rozvíjať a očisťovať emočné, myšlienkové, kultúrne a duchovné telá spoločenskej rodiny, národa a sveta.