Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

 

Pozorovanie

 

 

Ústredným bodom našej práce, o ktorú sa usilujeme, je rozvíjať našu schopnosť pozorovania - pozornosť bez nervového napätia. Bez schopnosti pozorovať a podrobne si spomenúť na to, čo ste odpozorovali, vaše uvedomenie a naladenie sa na Božský plán bude i pri najlepšej snahe nedokonalé. Pozorovanie je prejavom našej Božskej podstaty.

 

Pozorovanie, časť Božskej podstaty, od nás vyžaduje, aby nič neutieklo našej pozornosti ako v hrubohmotnom svete, tak aj na úrovniach psychických a noetických svetov.

 

Pozorovanie je dokonalou koncentráciou. Schopnosť detailne pozorovať a spomínať si na to, čo sme odpozorovali, je dôležité pre pochopenie Božského plánu.

 

Pozorovanie a koncentrácia z nás robia oboje ľudí i bohov, keďže môžme skúmať vonkajšie a vnútorné svety s obratnosťou a gráciou. Iba skrze pozorovanie sme schopní rozpínať naše uvedomelé vedomie do nekonečných výšok. Zvyšovaním nášho vedomia a porozumenia voči všetkému čo nás obklopuje, začínajúc si citlivo uvedomovať všetky zmysly, rúcame malé ulity našich osobností, otvárajúc sa tak väčším pravdám. Nie sú dané žiadne limity, kam až môže siahať naše pochopenie Božského plánu, keď rozvíjame našu schopnosť sa koncentrovať a pozorovať.

 

Čím viac si uvedomujeme a chápeme svet, ktorý nás obklopuje, tým viac sa stávame vedomými vo svetoch na druhej strane. Toto sa rovnako týka našich nočných návštev (exomatózy) na iných úrovniach, práve tak ako sa nás to dotýka, ak náhodou umrieme, a teda opustíme  hrubohmotnú rovinu a odídeme do vibračne jemnejších svetov. Prostredníctvom zlepšeného pozorovania získame schopnosť vidieť za očividné limitácie ako aj kontrolu nad smerom našich skúseností v psychických a noetických svetoch.

 

Nasledujúce cvičenie je nástrojom na prebudenie a naladenie našej schopnosti stať sa vnímavým a ostražitým. (Pozrite si knihu Ezoterické cvičenia str. 61)