Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

 

Vytváranie Pokoja

 

Nech už žijeme v akejkoľvek spoločnosti, bez ohľadu na to, aké problémy v súčasnosti sužujú našu komunitu, nevytvárajme si nepriateľov, nedajme sa ničím vyprovokovať. Zasievajme pokoj a mier, tým buďme pre druhých príkladom.

 

~ DASKALOS

 

 

Vizualizácia, ako zvykol hovoriť Daskalos: "Je jazykom medzi pozemským a Božským svetom. Nie je nič tak mocné ako myšlienka. Vizualizácia je proces spútavania myšlienok konštruktívnym spôsobom smerujúca k expanzii vedomia a pomoci tým, ktorí to potrebujú."

 

Nasledujúce cvičenie vyučoval Daskalos, aby pomohol vytvárať pokoj v lokalitách, kde pozorujeme nepokoj a násilie. Toto cvičenie pomôže, či už susednému domu, mestu alebo celej krajine. Dané cvičenie môže byť použité v akejkoľvek oblasti. Akokoľvek my sa teraz sústredíme na oblasti, ktoré boli spojené s udalosťami 11. septembra. Dolu sú priložené obrázky krajín, ktoré práve teraz potrebujú našu modlitbu. Je veľmi dôležité, mať vo svojej mysli jasný obraz krajiny, ktorej chceme vizualizáciou pomáhať.

 

Po prečítaní a oboznámení sa s cvičením, vás pozývame, aby ste sa pripojili, keďže my si spoločne vizualizujeme a modlíme sa za tých čo trpia, modlíme sa za mier a víťazstvo zdravého rozumu v problematických oblastiach sveta. Ak sa vám bude zdať ťažké si toto cvičenie zapamätať, niekto vám ho môže predčítať nahlas alebo si ho môžete nahrať na kazetu a prehrávať. Ak je možné, skúste praktizovať toto cvičenie o 21 hod. vášho miestneho času.

 

 

 

CVIČENIE:

 

Začnite pokojnými hlbokými nádychmi. Pomaly začnite do seba vdychovať biele svetlo a vydychovať akúkoľvek nečistotu a temnotu. Vaše hrubohmotné telo práve v tejto chvíli vyžaruje jasné bielo svetlo, kým váš éterický dvojník sa stáva nebovomodrým.

 

Vaše vedomie sa stáva ľahším a nie je už dlhšie narúšané ťažkými myšlienkami a emóciami. Teraz začnite expandovať - rozpínať svoje vedomie všetkými smermi od miesta kde sedíte. Prechádza skrze budovy, ponad stromy ako narastajúca bublina, až kým neuvidíte mesto v ktorom žijete. Z vášho psychonoetického srdca tryská nádherné ružové svetlo pokrývajúce najskôr dom vášho suseda, potom celé susedstvo a nakoniec celé mesto. Preciťujete šťastie.

 

Pokračujete v rozpínavosti až do bodu, kým neuvidíte celý váš národ. Možno sa niekde vyskytujú nejaké problémy. Vaše srdce neustále vylieva zo svojho stredu lásku pre všetkých. Celá vaša krajina je teraz zahalená v závoji ružového svetla.

 

Nasledovne rozšírte svoje vedomie tak, aby ste zasiahli prvý oblak, a potom atmosféru. Teraz môžete vidieť celú planétu. Je to oslnivý raj hlbokých modrých oceánov, nekonečných horských hrebeňov a sviežich plání. Ale vy viete o vojnách v rozličných častiach sveta, obrovských nešťastiach a chcete pomôcť. V mieste, kde sa práve nachádzate vás nedelia žiadne vyznačené hranice, žiadne čiary, ktoré ľudí oddeľujú. Všetky problémy sa rodia z ignorancie a nedorozumení. Chceme, aby ľudia jeden druhého milovali a žili v mieri.

 

Práve teraz sa vaše srdce stáva riekou ružového svetla a zaplavuje všetky problematické územia na planéte mierom a láskou. Vidíte milióny usmievajúcich sa tvárí, ktoré sa kúpu v ružovom svetle. Vidíte, ako ľudia jeden druhého objímajú v spoločnom bratstve. Vidíte, ako sa ľudia delia o jedlo a šaty s tými, ktorí sú v núdzi.

 

Teraz vidíte, ako sa celá planéta približuje k vám a tisne sa k vášmu srdcu. Chvíľu predtým ste boli vy na planéte a teraz je ona vo vás. Podržte planétu Zem vo vašom srdci.

 

Je čas vrátiť sa späť k vašej terajšej osobnosti a vášmu hrubohmotnému telu. Dýchajte zhlboka až kým pocítite, že ste plne a vedome späť. Želajte si, aby mier a harmónia prevládli nad svetom.

 

 

späť na vrch Späť na vrch