Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

 

Psychológia a Podvedomie

 

Bádateľ pravdy rozumie triadickej povahe podvedomia. Jedna komora podvedomia obsahuje všetky elementály, ktoré vytvárajú našu osobnosť. Druhá komora je skladišťom éterickej vitality - niekedy nazývanou našou "živočíšnou vitalitou". Tretia a najvzácnejšia komora patrí Logu a Duchu Svätému, pretože skrze podvedomie do nás Logos a Duch Svätý vštepujú Úplnú Múdrosť, Silu a úplnú lásku.

 

My, ako ľudské bytosti, vlastníme to, čo nazývame Svätodušné podvedomie, ktoré zušľachťuje naše hrubohmotné, psychické a noetické telá a umocňuje ich Úplnou Múdrosťou. Je to tá časť Mysle vo vnútri našej osobnosti, ktorú nazývame podvedomé myslenie. Každá bunka a atóm nášho hrubohmotného tela vlastní tiež inštinktívne vedomie. A samozrejme, ako už bolo povedané, Duch Svätý, Boh, ktorý je všadeprítomný, pracuje z centra každého atómu a bunky, očividne pod prahom nášho vedomia samého seba Ja, ale v skutku supervedomím spôsobom. A to tak, že z nekonečného počtu bodov súbežne prejavuje Svoju tvorivú silu. Chápeme to ako niečo neosobné, predsa však ako prejav všemohúcnosti a dokonalej lásky Boha, ktorý spolupracuje spolu s Kristom Logom, vo všetkých univerzách – od hrubohmotného až po mentálny a ďalej – tak ako si to vyžaduje Boží plán.

 

U väčšiny z nás naše podvedomie, jeho zloženie a kvalita, rozhodujú o okolnostiach, v ktorých prežívame náš život.

 

Podvedomie, zväčša lokalizované v oblasti solar plexu, je rozdelené do troch komôr. Veľkosť každej komory sa líši v závislosti od psychonoetického rozvoja jedinca.

 

 

Tieto tri komory podvedomia sú:

 

  1. Prvá komora je skladiskom vitálnej (životnej) energie, inými slovami: našej živočíšnej vitality. Je to tá časť podvedomia, prostredníctvom ktorej sa náš zdroj života, náš chlieb každodenný dostáva dnu a uskladňuje k distribúcii vo vnútri a von. Ak budeme žiť zdravý, pokojný život, rozvinieme správne chápanie okolností obklopujúcich život a budeme nápomocní iným, inými slovami povedané: staneme sa dobrými Bádateľmi pravdy, získame kontrolu nad týmto druhom energie. V opačnom prípade je pravdepodobné, že táto energia ovládne nás! Okrem toho, že si tak zabezpečíme naše plné zdravie - psychické ako aj fyzické - spútame túto éterickú energiu do rôznych foriem éteru za účelom liečenia druhých. Ako povedal Kristus: "Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa" (Ján 7:38). Kristus sa tu zmieňuje o éterickej vitalite ako o vode.
  2. Ďalšia komora je zväčša úplná džungľa, je to telo elementálov, ktoré my sami vytvárame a revitalizujeme vo vnútri svojej osobnosti. Tieto elementály sú prevažne produktom našej podvedomej činnosti, sú uskladnené v tejto komore, kde sa premiešavajú, čakajúc na príležitosť, kedy sa môžu prejaviť. Ako sme sa už predtým zmienili, hoci mnoho, mnoho elementálov pracuje proti nám, naše podvedomie rovnako uskladňuje zdravé, život - dávajúce elementály, ktoré sú pre nás  užitočné. Je to práve táto komora, ktorej musíme venovať svoju pozornosť, aby sme sa zorientovali a utriedili si čo je dobré a čo je zlé. To znamená spraviť si v džungli poriadok.

    Práve toto je skutočným sídlom nášho egoizmu v súčasnej osobnosti. Kým v tejto komore neurobíme poriadok a nevyčistíme, bude nás to stále zamotávať - iní budú musieť trpieť - život za životom, pridávajúc stále viac mizérie. "On sa musí stať väčší, ale ja sa musím zmenšiť", ako bolo nádherne prehlásené našim milovaným Jochananom (Ján 3:30) v jeho výroku, ktorý sa vzťahuje na proces zbavovania sa vlastného egoizmu - sebeckých elementálov - a nášmu otváraniu sa Kristovej Láske a Bohu.

    V súčasnosti prevláda všeobecné nepochopenie v modernej psychológii. Mnoho psychoterapeutov verí, že preto, aby pacientovi pomohli sa uzdraviť, je nutné oživiť určité emócie a  udalosti, prevetrať spomienky a frustrácie, ktoré morili našu osobnosť. V tomto procese "kedy necháme vyfučať paru" dosť často elementály, ktoré obklopujú danú situáciu spomienok, namiesto toho, aby zoslabli, sú v skutočnosti revitalizované pozornosťou, ktorú sme im opäť venovali. Táto metóda brzdí - až na pár výnimiek - uzdravenie pacienta a pridáva iba problémom viac energie.
  3. Tretia komora je miestom, odkiaľ nás Duch Svätý a Kristus Logos vedú a ovplyvňujú. Tu sa môžeme skutočne tešiť nášmu Svätému Duchovnému supervedomému uvedomeniu, ktoré je typom inštinktívneho vedomia. Všetci sa divíme faktu, že môžeme šoférovať auto dlhé míle a nespomenúť si neskôr ani na jeden detail z cesty, keďže celý ten čas sme boli hlboko pohrúžení do svojich myšlienok. Ako iný príklad môžeme uviesť našu schopnosť reagovať rýchlo a múdro v okamihoch náhleho nebezpečenstva. Okrem toho je to zásluha práve tejto svätej komory, že každý z nás pozná intuitívne cenu dobra, a má schopnosť rozlíšiť medzi dobrom a zlom. A ak by sme sa chceli prehrešovať odtiaľto prichádza napomenutie, ktoré nás nabáda k náprave našich myšlienok a konania. Hovoríme tu o Svätom Duchovnom a Logoickom vplyve v našich vyšších centrách, avšak tu tiež, v podvedomí sme výborne usmerňovaní v našom rozvoji.

 

Tri štvrtiny našej osobnosti tvorí podvedomie alebo podvedomá myseľ. Neskôr sa stretnete aj s Mysľou v inej forme a budete prekvapení, keď zistíte, že dokonca i Myseľ v jej najnižších stavoch prejavu, obsahuje vo svojom vnútri Úplnú Múdrosť, Úplnú Moc a Úplnú Lásku Absolútneho Bytia. Ľudská osobnosť je formovaná individuálne ako i spoločnosťou. Človek je ovplyvnený z vnútra vlastnou osobnosťou ako aj okolitým prostredím, na ktoré entita reaguje svojimi myšlienkami, túžbami a ambíciami, ktoré majú svoj zdroj zväčša v podvedomí.

 

Okrem iného, oboje naše podvedomie a naša osobnosť, sú súčasne umiestnené v našich troch telách - noetickom, psychickom a hrubohmotnom. Keby tomu tak nebolo, naša osobnosť by sa vytratila pri rozklade nášho hrubohmotného tela. V takomto prípade, tí ktorí opustili svoje hrubohmotné telo či "pri smrti" alebo exomatóze, by stratili svoju individualitu. Ale tak tomu nie je.

 

 

Dr. Stylianos Atteshlis (Daskalos)

 

 

 

Pre výťahy z článkov Stoa lekcií na tému psychológia a podvedomie,
prosím kliknite tu.

Tiež nahliadnite "Čo by mal každý psychológ vedieť"

 

 

späť na vrch Späť na vrch