Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

 

ARCHANJELI ~ ANJELI

 

anjeli

 

O svete anjelov

 

"Anjeli prenikli do každého náboženstva, každou filozofiou, každým učením. V skutočnosti anjeli nemajú svoje vlastné náboženstvo, o ktorom by sme vedeli... Ich existencia bola zaznamenaná každým náboženským systémom, ktorý na svete existoval..."

 

Sv. Tomáš Akvinský

 


 

 

Archanjeli Živlov nás zaujímajú v súvislostí s naším bádaním a meditáciami, keďže sú veľmi úzko prepojení s naším zdravím a ďalším vývojom. Ich mená nemajú ľudský pôvod, skôr vznikli vibračnou rezonanciou každého Chóru.

 

 

 

socha Archanjela Michaela nasvietená červeným svetlom MICHAEL - Ma-Ha-El "Mocný Boh". v Sanskrte Maha znamená mocný a El zastupuje výraz Boh (to isté platilo v Starovekom Egypte a u Židov). Podobne nachádzame priradenú príponu El v anjelských menách. Svetlo Michaela je červené vo všetkých jej odtieňoch a on je archanjelom svetla a ohňa. Michael nám poskytuje fyzické teplo a teplo červenej krvi.

Farba: odtiene červenej.

 

 

 

socha Archanjela Gabriela nasvietená modrým svetlom GABRIEL, inak v jazyku starovekého Egypta vyslovované Kha-Vir-El, Ga alebo Ka znamená túžbu, cit a vyjadruje lásku, Bir alebo Vir udáva živel. Gabrielove svetlo je nebovo-modré v mnohých rozličných odtieňoch, vládne vode a tekutinám. Gabriel je služobníkom celého psychického kráľovstva a dáva nášmu telu rôzne tekutiny.

Farba: odtiene žiarivej azúrovej.

 

 

 

socha Archanjela Rafaela nasvietená fialovým svetlom RAFAEL - Ra-Fa-El. V starovekom Egypte Ra znamená slnko a Fa zastupuje pojem vibrácia "Slnko-vibrácia-Boh". Rafael, ako Archanjel energie je charakterizovaný odtieňmi fialovej. Táto farba je zmesou červenej (Michaelovej) a modrej (Gabrielovej) teda je prirodzené, že úlohou Rafaela je s nimi spolupracovať. Planéta Zem a jej celistvosť je výslovne doménou Rafaela, ktorý kontroluje elektromagnetické sily, éterickú vitalitu a hra neoceniteľnú úlohu pri udržiavaní dobrého zdravia u každého človeka.

Farba - odtiene fialovej

 

 

 

socha Archanjela Uriela nasvietená bielym svetlom URIEL, ten kto koordinuje prácu všetkých Archanjelov vo vnútri fyzického tela je Uriel - U-Ra-El, tak ho poznali predkovia Egypťanov. U znamená vesmír a Ra je výrazom pre slnko: "Vesmír-Slnko-Boh". Výborne harmonizuje látky - substancie, Uriel udržiava Univerzálne zákony Poriadku a Harmónie vo vnútri a medzi našimi tromi telami. Uriel udržiava harmóniu a rovnováhu substancií.

Farba - odtiene strieborno-bieleho svetla

 

 

 

späť na vrch Späť na vrch