Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

 

Cvičenie Svetlo v rukách

 

 

dve ruky, spojené palcami a ukazovákmi do trojuholníka, za ktorými je pyramída

 

Zavrite svoje oči a pritlačte k sebe palce. Uvidíte, že pocítite všetky ostatné končeky prstov, vyhnite sa tomu. Koncentrujte sa iba na miesto, kde sa obidva palce dotýkajú. Je na to potrebná určitá prax. Úplne odpútajte svoju pozornosť od ostatných prstov a koncentrujte sa iba tam. Samozrejme potrebujete na to svoj čas a cvik, a keď skoncentrujete éter presne tam, kde ho chcete: ustáľte ho. Ak sa vám to podarí - povedzme - desaťkrát sa nadýchnite, spojte a potlačte k sebe ďalšie dva prsty a koncentrujte sa iba na to, odpútajte svoju pozornosť od ostatných prstov. Koncentrujte sa iba tam. Nadýchnite sa - povedzme - päťkrát, a prejdite na ďalšie dva prsty, tretí prst vašej ruky. Spojte ich pozvoľna a preciťujte ich, pokúste sa necítiť štvrté prsty a odpútajte sa úplne od všetkých ostatných prstov. Koncentrujte sa iba na tie prsty, ktoré k sebe tlačíte. Nadýchnite sa - povedzme - päťkrát, potom iba malíčky. Pritlačte k sebe malíčky, je to oveľa ťažšie ako pri predchádzajúcich prstoch, odpútať svoju koncentráciu od ostatných prstov. Teraz pritlačte posledné dva prsty a preciťujte len tieto dva. Ďalších päť nádychov. Vydržte so spojenými prstami, preciťujte ich teraz všetky, tlačte ich všetky k sebe a preciťujte. Potom prestaňte a to isté opakujte po nejakej dobe, dva alebo trikrát. Teraz sa koncentrujte jednotlivo na všetky prsty. Tí, ktorí hrajú na klavír alebo husle majú výhodu, cvičenie je pre nich ľahšie, nie je to však vôbec ľahké pre ostatných.

 


 

 

Iné cvičenie:

Dotýkajúc sa končekov prstov, preciťujte priestor medzi nimi. A teraz, opäť použite formovací éter, predstavivosť, môžeme to nazvať aj tvorivé myslenie, tak tomu hovorím ja. Predstavte si, že medzi dvomi rukami, dlaňami sa nachádza svetelná guľa - bielej farby vyžarujúca teplo, preciťujte to teplo. Nie je to vôbec ťažké. Môžete cítiť tepelné vyžarovanie. Predstavte si vo svojej mysli guľu bieleho svetla ležiacu vo vašich dlaniach. Môžete ju cítiť ako niečo pevné, ale napriek tomu vyžarujúce svetlo. Nie je ťažké si to predstaviť. Nadýchnite sa päť alebo desaťkrát, potom si predstavte ako sa biele svetlo mení na žlté svetlo, krásne žlté - nechcem, aby svetlo bolo horčicovo žlté, ale kanárikovo žlté. Presne také žlté, ako ho môžete vidieť na symbole života. Chcem. aby to bola kanárikovo žltá svetelná guľa. Nadýchnite sa opäť päť alebo desaťkrát, potom si predstavte, ako sa žlté svetlo mení na ružovobiele svetlo. Všimnite si ho na symbole života, je tam presne také ružovobiele svetlo, je celkom ľahké si to predstaviť. Opäť sa nadýchnite päť alebo desaťkrát a predstavte si, ako sa svetelná guľa mení na svetlo bielomodrej farby, azúrové svetlo, tak isto ho môžete vidieť na symbole života. Nie je ťažké udržať si túto predstavu. Teraz sa svetelná guľa začína meniť na červenú, na ohnivo červenú. Uvedomte si, že teraz držíte vo svojich rukách mentálny oheň. Predstavte si to, nebojte sa toho. Preciťujte stále viac teplo vo svojich rukách. Vaše ruky sú určené na to, aby liečili. Kedykoľvek sa ich dotknete, môžete liečiť ľudí. Teraz si predstavte svoje ruky rôznofarebné. Opäť si vizualizujte guľu bieleho svetla medzi svojimi dlaňami a uvedomte si, že vaše ruky sa jej dotýkajú. Preciťujete, ako sa končeky vašich prstov dotýkajú bielej farby, je to akoby ste si naťahovali biele rukavice. Predstavte si snehovo-biele vyžarujúce svetlo. Teraz ho preciťujete viac a viac, praxou sa toto preciťovanie stáva jasnejšie. Koncentrujte sa na to, ako sa od lakťov až k dlaniam svetlo mení na esmeraldovo zelené. Predstavte si svoje ruky esmeraldovo-zelené, aj svetlo okolo je esmeraldovo-zelené. Nadýchnite sa päť alebo desaťkrát. Teraz sa vaše ruky stávajú azúrovo-modré ako nebo, svetelná guľa medzi vašimi dlaňami vyžaruje túto farbu. Teraz si prestavte vaše ruky žlté a prestavte si, že svetelná guľa medzi dlaňami sa stáva kanárikovo-žltá. Predstave si vaše ruky červené, akoby ste nimi niečo maľovali na červeno, krvavo-červené. A svetelná guľa vo vašich rukách je tiež červenej farby. Opäť sa nadýchnite päť alebo desaťkrát. Potom položte svoje ruky na svoje prsia, blízko svojho srdca. Podobne ako ja. Bez toho aby ste ich oddelili, iba prvé prsty, palcami sa dotýkajte svojho hrudníka. Zhlboka sa nadýchnite a energia musí prechádzať do vašich pľúc. Kým máte ruky priložené týmto spôsobom na svojej hrudi, zhlboka dýchajte a vedome preciťujte ako sa vaše pľúca napĺňajú vzduchom, zhlboka dýchajte a predstavte si teraz bezfarebnú energiu a preciťujte ju vo svojich pľúcach.

 

Robte toto cvičenie každý deň, ak je to možné a ak sa chcete sa stať psychoterapeutom.

 

Teraz si predstavte, že máte priložené svoje fyzické ruky na solar plexe, predstavte si, ako sa vaše éterické ruky dvíhajú smerom hore, predstavte si ich prostredníctvom vášho formovacieho éteru. Predstavte si ich snehovo-biele. Vytiahnite ich akoby zo svojich fyzických rúk. Natiahnite ich priamo pred seba a predstavte si ich ako predtým, dotýkajúc sa na končekoch prstov. Pokúste sa predstaviť si tieto éterické ruky, pokúste sa ich precítiť, je to snehovo-biele vyžarujúce svetlo. Predstavte si medzi dlaňami svojich éterických rúk snehovo-bielu farbu a pomaly sa vaše éterické ruky menia na kanárikovo-žlté.

 

Toto je precvičovanie formovacej schopnosti éteruschopnosti vnímania - cítenia éteru. Keď preciťujete tieto schopnosti éteru, cítite tak svoje hrubohmotné ruky ... späť k vašim éterickým rukám a zabudnite, že sa vaše hrubohmotné ruky dotýkajú vášho solar plexu. Predstavte si vaše éterické ruky a uvedomte si, že ich môžete vidieť a cítiť. Predstavte si tieto ruky červené ako krv. Predstavte si ich červené a uvedomte si, že svetlo vo vašich dlaniach je tiež červené a vyžaruje z vašich rúk smerom von. Chcem, aby táto krvavo-červená farba bola červenou. V každom prípade sa opäť nadýchnite päť alebo desaťkrát, potichu, zhlboka a pokojne dýchajte. Teraz si predstavte svoje ruky emeraldovo-zelené, podobne aj svetelnú guľu aj éterické ruky sú esmeraldovo-zelené. Päť alebo desať nádychov. Teraz, ak ste to urobili so svojimi hrubohmotnými rukami, urobte to so svojimi éterickými rukami. Máte v tomto momente štyri ruky, svoje hrubohmotné ruky, vyplnené tými s éterického dvojníka, ale máte tiež svoje éterické ruky. Priložte ich k svojmu srdcu podobne, ako ste predtým urobili so svojimi fyzickými rukami. Dotknite sa svojho hrudníka a dodajte energiu svojim pľúcam. Teraz preciťujete, že máte štyri ruky, éter cítenia je teraz v oboch rukách, hrubohmotných aj éterických. Zložte svoje éterické ruky smerom dolu a vložte ich do svojich fyzických rúk. Opäť máte len dve ruky a nie štyri. Nadýchnite sa päť alebo desaťkrát a uvedomte si teraz svoje hrubohmotné ruky, éter cítenia by mal byť v hrubohmotných rukách a éterické ruky tiež v hrubohmotných rukách. Toto cvičenie môžete robiť každé ráno hneď, ako sa zobudíte. Potrebujete najskôr praktizovať možno dlhší čas, zhlboka dýchať a povedzme po mesiaci skutočne precítite svoje éterické ruky. Vo vnútri svojich hrubohmotných rúk a von zo svojich hrubohmotných rúk. Potrebujete sa naučiť tejto zručnosti využívania svojich éterických rúk, keď chcete robiť to, čo robím ja, napríklad napraviť chrbticu, nie je to jednoduché, treba pracovať aj zvonku, aj vo vnútri. Musíte položiť svoje éterické ruky dovnútra akoby polomaterializované a tlačiť ich smerom k sebe von z chrbtice. Takže musíte pracovať so štyrmi rukami. Videli ste ma pracovať, ale videli ste iba dve ruky. Ja som však v tom istom momente pracoval so štyrmi rukami, dvomi vo vnútri a dvomi vonku. Tým, že to budete cvičiť postupne získate určitú zručnosť. Predstavte si, že hráte na klavíri. Dlhšou praxou ovládnete svoje prsty a pekne zahráte nejakú tú časť. Neočakávajte úspech hneď na prvýkrát. Zručnosť sa dostaví iba dlhou praxou a úprimnosťou k sebe samému. Musíte byť k sebe úprimný, nesmiete skúšať nijaké triky alebo hľadať ľahšiu cestu, to určite nepomôže. Buďte poctivý pri svojich cvičeniach. Sú to správne cvičenia, hlavne pre liečiteľov.

 

Poznámka: Éterická vitalita má štyri základné funkcie - schopnosť tvorenia, vnímania, formovania a kinetickú schopnosť.

 

Tvorivá schopnosť éteru - táto vytvára možný samotný život a pozostáva zo všetkých foriem a fenoménov života.

 

Schopnosť éteru formovať - umožňuje tvarovanie éterickej vitality do myšlienkových foriem a noetických obrazov.

 

Schopnosť éteru vnímať a cítiť - umožňuje prežívanie pocitov a citov.

 

Kinetická schopnosť éteru - umožňuje pohyb a vibráciu.

 

 

späť na vrch Späť na vrch