Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

Priatelia ~ Nepriatelia

September 2001

Náš svet a miesto boli otrasené tragickými udalosťami Septembra 2001. Všetci tí, ktorí trpia následkami týchto tragických udalostí, verte, že naše srdcia a modlitby sú pri vás. Naše modlitby sú naplnené duchom a porozumením, umocnené láskou a múdrosťou učenia Bádateľov Pravdy. Ktokoľvek má vôľu pripojiť sa k nášmu úsiliu, prosím pozrite si záver tejto stránky.

Daskalos žil a vyučoval na gréckom ostrove Cyprus, 65 míľ od pobrežia Libanonu, kde konflikty medzi rozličnými sektami moslimov a kresťanov zničili mesto Bejrút a väčšinu jeho obyvateľstva. V tom čase mal Daskalos medzi týmto obyvateľstvom viac ako 200 študentov a zatiaľ, čo na konci konfliktu len dvoch. V roku 1974 moslimovia z Turecka obsadili Cyprus vraždiac a vyháňajúc gréckych cyperských kresťanov z ich domov, na severnej strane ostrova až k juhu, to všetko predtým, ako vojská OSN zastavili inváziu. Následkom toho, sily OSN začali kontrolovať neutrálnu zónu nazvanú zelenou líniou, ktorá rozdeľovala hlavne mesto Nikózia - Daskalov domov. Daskalos v tejto invázii stratil mnohých priateľov, rodinu a študentov. Veľmi dobre vedel, aká bude daň tohto národnostného konfliktu. Toto násilné rozdelenie pretrváva medzi tureckými Cyperčanmi moslimami a gréckymi Cyperčanmi kresťanmi do dnešných dní.

V nasledujúcom výbere článku Stoa prednášky z 20. marca 1990, Daskalos hovorí o tomto druhu konfliktov, ako aj o nebezpečenstve "energetizovania národnostných elementálov".

~ Daniel Joseph


Ježiš Emanuel Kristus učil:

Nenávidieť tých, ktorí vás milujú je diabolské.
Milovať tých, ktorí vás milujú je ľudské.
Milovať tých, ktorí vás nenávidia je božské.

Majster Budha učil:

Nenávisť nikdy nezastaví nenávisť;
Nenávisť zastaví iba Láska.


Pocitmi, ktoré prežívame počas Národnostných dní (grécko-cyperských osláv národa), posilňujeme tie isté pocity v tých, ktorých nazývame svojimi nepriateľmi. A tak by sme mali byť veľmi opatrní pri vytváraní elementálov. Sú to skupiny elementálov - rodinných elementálov, spoločenských elementálov a národnostných elementálov. Celé ľudstvo je v otroctve takýchto elementálov, ktoré samo vytvára a kvôli ktorým trpí.

A teraz je niečo, čo by som vám rad povedal. Naši priatelia, (nebudem ich volať Američanmi, Angličanmi alebo inak) - aké plány majú tieto národy s nami? Aký bol ich úspech v Libanone (v spore medzi moslimami a kresťanmi? Všetko naplánovali a pozrite sa, koľko krvi pretieklo v Libanone? Myslíte si, že nemali rovnaké plány s Cyprom? Áno. Prečo neuspeli? (Niektorí ľudia sa čudujú, dokonca sa ma na to pýtajú). Lebo sme im to nedovolili. Je tu skupina najvnútornejšieho kruhu, ktorá neustále pracuje, pričom zaplavuje Cyprus láskou a atmosférou lásky. A tak tu nie je žiadny spor medzi moslimami a gréckymi Cyperčanmi. Až na dva prípady, a to sa neudiali kvôli národnostným sporom, ale kvôli sporom v láske. Nuž, všetci na oboch stranách sa čudujú. Ako je možné, že sa nám to darí? Ak priatelia v skupine, ja ich nazývam neviditeľnými pomocníkmi, by mali v sebe čo i len trošku nenávisti, nepodarilo by sa im to. Ale život a krv Turkov je pre nás posvätná tak isto, ako život a krv Grékov. A tak sa pre obidve strany snažíme teraz vytvoriť cyperské vedomie - kresťanov a moslimov. Vy vo Švajčiarsku ste v tom uspeli, vytvorili ste švajčiarské vedomie, a to bez ohľadu na to, či hovoríte nemecky, francúzsky alebo taliansky, ste Švajčiari. Toto je to, o čo sa usilujeme aj my tu na Cypre. Vytvoriť cyperské vedomie, turecky - hovoriaci, grécky - hovoriaci, Cyperčania sú Cyperčania, bratia. Musia žiť spolu. A ako ja tomu verím, nakoniec sa im to podarí.

Takže, myšlienky majú v sebe veľkú moc. Skupina (mnou vyškolených) nemeckých priateľov z oboch strán, východu a západu tiež pracuje. Neboli to oni, čo zrútili berlínsky múr? Berlínsky múr, vybudovaný v roku 1961, aby rozdelil východné komunistické a západné demokratické Nemecko. Nikto vám nepovedal, že na niečo takéto je potrebný oveľa dlhší čas? Čo to inými slovami znamená? Znamená to, že by sme mali pracovať konštruktívne, pretože zatiaľ, čo temné elementály môžu napáchať veľa zla, práve tak láskavé elementály zas veľa dobra. Niekto by mohol povedať, "Ale ty si Cyperčan a hovoríš tu o cyperskom vedomí, ale čo nás do toho, my sme Nemci. Prečo to robíš? Čo ťa do Francúzov?" A ja vám hovorím: nacionalizmus je veľmi zlá vec. Pýtate sa ma, kto som. Som ľudská bytosť. A čo je mojím domovom? Táto planéta. Čo sú potom národy? Sú to miestnosti tej istej veľkej budovy, v ktorej žije moja rodina a členom mojej rodiny je každá ľudská bytosť.

Ako znela invokácia na samom začiatku, ešte predtým, ako sme začali prednášku? A čo hovorím potom, keď skončím modlitbu? "Boh Života, Lásky a Milosrdenstva, osvieť naše mysle, aby sme Ti porozumeli ako Pravde." Akej Pravde? Pravde, že všetky ľudské bytosti sú si bratmi a sestrami, otcami a matkami." Očisti všetky naše srdcia, srdcia všetkých ľudských bytostí, aby odrážali Tvoju lásku, ktorú nám dávaš smerom k Tebe, Jedinému Bohu a ku všetkým ľudským bytostiam." Ku všetkým. Bez výnimky. Nemôžeme mať nepriateľov. A čo priateľov? Ani nepriateľov, ani priateľov - majte bratov a sestry, otcov a matky, ktorí patria do tej istej rodiny, ľudskej rodiny. Patria do jedného domu, na jednu planétu. Naším domovom je planéta. Mali by sme to mať vždy na pamäti.

Boh každé ráno necháva vychádzať slnko pre každého z nás. Nie iba pre pár vyvolených. Každý z nás vdychuje vitalitu a kyslík zo vzduchu a užíva rovnakého práva Fenoménu života, žijúc vo svojom tele. K tomu, aby ste mohli žiť, máte všetci k dispozícií rovnakú substanciu. Atmosféru planéty. A toto všetko by nás malo viesť k pochopeniu, že všetky ľudské bytosti sú si bratmi a sestrami. Žiadni priatelia, žiadni nepriatelia. Toto patrí do sveta protikladov. Áno, samozrejme, namiesto nepriateľmi buďte si priateľmi, je to tak lepšie. Ale nezabúdajte, priatelia bez poznania pravdy, otroci ľudského ega, sa neskôr stavajú nepriateľmi. Mnoho priateľov začína v peknom priateľskom vzťahu, ale pretože sa stávajú obeťou svojho osobného egoizmu, stávajú sa nakoniec nepriateľmi. Bratia a sestry. Deti a rodičia. Otcovia a matky. Ale koniec koncov, kto to povedal? Kristus. Kristus povedal v Biblii (a je to v Biblii) "Ten kto miluje svojho otca a svoju matku viac ako mňa." Čo tým mal Ježiš na mysli? Viac ako Lásku! Pretože On je Láska, Nezištná - Neosobná Láska. "Nie je ma hoden," hoden výrazu Láska. Vtedy nehovoril o jeho súčasnej osobnosti, pretože On povedal: "Som Láskou vo svete a tomu, kto ma nasleduje, dám mnoho detí, otcov a matiek." Áno, ten, kto zrkadlí (koho srdce ako zrkadlo odráža) lásku Boha ku všetkým ostatným ľudským bytostiam, pre toho všetci starší ľudia sú jeho otcovia a jeho matky, všetci ostatní ľudia podobného veku sú jeho bratmi a sestrami a všetci juniori, chlapci a dievčatá, sú jeho deťmi.

Ak to tak cítite, neznamená to, že svoje vlastné deti budete milovať menej, iba to, že ostatných budete milovať viac. Svoje deti tým nijak neochudobňujete o lásku, ktorú by ste im mali dať. Milujte ich tak, ako je vaša bytosť len schopná milovať. To isté však precíťte aj pri iných. A toto je treba mať na pamäti.

Patríme do jednej rodiny, ľudskej rodiny a všetky ľudské bytosti osídľujú našu planétu, náš spoločný domov. A v našom dome, nie sú potrebné hranice a vojny hanby (alebo zelené línie, ktoré by mali vymiznúť). To, čo by naše srdcia mali prejavovať, je Láska.

A ešte niečo: Myslíte si, že ak vy sami milujete a viete ako milovať (nie iba egoistický, ale nezištne) - myslíte si, že vám nikto nemôže ublížiť a stať sa vaším nepriateľom? Je veľmi ľahké urobiť si nepriateľov, pamätajte na to. Je však oveľa ťažšie získať priateľov. Avšak získavať priateľov je lepšie, ako vytvárať si nepriateľov. A k tomu, aby ste získavali priateľov a prestali si vytvárať nepriateľov, bojujte s egoizmom vo vás. Nikdy nemôžete byť egoistom a vedieť pritom, ako správne milovať. A ešte niečo. Zlo ničí zlo. Dobro posilňuje dobro. A tak si teraz sami vyberte, kadiaľ pôjdete vy.

~ DASKALOS

Ako môžete pomáhať

S týmto súvisí nedávne zistenie dôležitosti spoločnej modlitby a jej pozitívneho vplyvu na zmeny, ohľadom danej skupiny obyvateľstva. Testy dokázali, že ak sa len jedno percento obyvateľstva stretáva pri spoločnej modlitbe, môže byť zmeraná prudká zmena v správaní vo vnútri tejto populácie. Taká je sila myšlienky, taká je sila lásky.

Vo svete je veľa bolesti, utrpenia a svárov. Mnohí chcú prispieť k vyliečeniu rán ľudstva, ale cítia sa bezmocní. Naprieč svetom je sieť bádateľov, ktorí synchronizujú svoje modlitby pre svetový mier a harmóniu. Ste vítaní, aby ste sa pripojili k tejto komunite.

~ DASKALOS

späť na vrch Späť na vrch