Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

 

Ezoterické učenie

 

 

Tieto stránky vychádzajú z knihy Ezoterické učenie od Dr. Stylianosa Atteshliho (Daskala). Kniha sama obsahuje len tie informácie, ktoré je dovolené o Pravde uverejniť, poukázaním na to, čo vieme nielen z Biblie, ale použijúc tak aj skúsenosť z prvej ruky; "lebo sme vám nezvestovali evanjelium len slovom, ale aj v moci a Duchu Svätom" (1 list apošt. Pavla Tesal. 1:5). Pravda, o ktorej hovoríme je ako stostenný diamant. Na hrubohmotnej úrovni sa každý môže k tejto relatívnej pravde len priblížiť - ale nie ju plne získať, preniknutím skrze zrozumiteľné k skutočnosti.

 

Samozrejme kľúče k mystériám nemôžu byť dané nezodpovedným alebo iba zvedavým ľuďom, pretože poznanie je ako dvojsečná dýka a môže i zabíjať. Na druhej strane, by sme nevytrhli tento druh nástroja z rúk chirurga, ktorého snahou je zachraňovať ľudské životy.

 

Nemôžeme prehlásiť, že systém nasledovaný Bádateľmi pravdy je jediným, ktorý vedie k dokonalosti. Je mnoho ďalších systémov, práve tak, ako je mnoho ciest a chodníkov k dosiahnutiu toho istého cieľa. Kvety v záhrade nášho suseda sú presne tak vzácne ako ten istý druh kvetov v našej záhrade a my si vážime prácu a námahu všetkých tých, ktorí svoju prácu prezentujú svetu. Nie sme proti žiadnemu systému a náboženstvu, pokiaľ ich cesty vedú k poznaniu Boha (Absolútnej bytosti), ale my sme definitívne Kresťania a Pán Múdrosti a Lásky nám dal veľa.

 

Neprehlasujeme, že sme jediní, ktorí poznajú skryté pravdy, ale nikto nemôže tvrdiť, že im rozumie lepšie ako my. Každý, vrátane nás má stále pred sebou dlhú cestu k poznaniu a pochopeniu právd. Počas života v hrubohmotnom svete urobíme všetko preto, aby sme skrze fenomén života (zrozumiteľné) čo najviac prenikli do hlbiny oceánov Života a Pravdy, ku Kráľovstvu Nebeskému, ktoré je v nás a všade okolo nás.

 

Máme radi a vážime si úsilie a prácu všetkých, ktorí sa snažia ukázať ľudskému pokoleniu cestu k víťazstvu nad hmotou, ku kontrole emócií a vášní, k dobrému využitiu Božského daru - svätej Mysle. Je treba ešte raz pripomenúť, neexistuje žiadna iná cesta, ako preniknúť relatívnou skutočnosťou ohľadne človeka, Boha a vesmírov.