Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

 

NAŠE PRINCÍPY

 

 

 

K naším princípom, ktorých sa pridržiavame patrí:

 

... Bohočlovek, Joshua Emmanuel, Kristus nám bol priamo zoslaný Jeho Otcom ako čisté vtelenie Loga. Ako prehlásil Jochanan (Svätý Ján) vo svojom Evangeliu, Kristus „je skutočné svetlo, ktoré osvecuje každého človeka... prichádzajúceho na tento svet" (Ján 1:9). Na rozdiel od ostatných ľudských Majstrov, ktorých prítomnosť bola pre nás požehnanim (s ich múdrosťou nazhromaždenou počas cyklov rôznych inkarnácií), Krista a Jeho Božie Učenie si s láskou uchovávame v našej práci ako priame, univerzálne a večné. V našom Učení, ako takom, naša viera a správanie, sú pokusom o odraz Múdrosti a Lásky Krista. Učenie Krista, tak ako je uchované v Novom Zákone, ponúka nepostrádateľné vedenie pre pozdvihnutie vedomia.

 

... každý Duch-Duša sa stáva lepšou a vzdelanejšou prostredníctvom sérií inkarnácií. Naše naše životy a skúsenosti žijeme vďaka prostriedku formy Svätej Monády, a to ľudskej formy. Bilióny a bilióny foriem vytvárajú hrubohmotné svety ako i tie menej hmotné. Každá forma obsahuje v sebe jej osobitný Kruh Možností a Pravdepodobností vyznačujúcich hranicu dosiahnuteľných výrazov a skúseností. Zámena medzi formami nie je možná a bola by porušením Božského Zákona. Ľudia sú vždy ľuďmi a nemôžu byť vtelení do zvieraťa, alebo do žiadnej inej formy.

 

... je iba jedno Ja, ktoré sa rozvíja od súčasnej osobnosti k Duchu-Duši Ja. Členenie vo vnútri Individuality s vrstviacimi sa úrovniami vedomia sa zvyšuje, ak Duch vstupuje do svetov oddelenosti a dostáva sa do kontaktu s rozličnými sférami a svetmi reality. Každé prejav nášho Ja, je bodom na kontinue, ktorého jedným pólom je naše „Bytie“ a ďaľším naša „existencia“, pričom každý prejav je dôležitý pre vnútorné Ja ako celok. Táto individualita po skončení jej pobytu vo svetoch oddelenosti je asimilovaná s jej Skutočnou povahou a Absolutným Bytím v Teóze. V Teóze určité prvky individuality ostávajú uchované a vedomé si seba samého.