Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

 

Naše Tri Telá

 

3 prekrývajúce sa mužské telá rôznych veľkostí v troch farbách

 

Ako nástroj Duše uvedomujúcej si samu seba

 

 

"Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby." (Genesis 1:26) Môžete sa dočítať v Biblii. Boh povedal "Učiňme človeka ..." - komu to povedal? Pravdaže to bolo povedané Archanjelským Chórom. Oni sú Vládcami Živlov. Človek ako nová entita bol vytvorený prostredníctvom živlov (Vládcami živlov).

 

Každý človek má tri telá. Svätý Pavol to odhalil vo svojich listoch. I mnoho ďalších veľkých majstrov sa zmieňuje o týchto troch telách. O hrubohmotnom tele, takzvanom psychickom tele a noetickom tele. Všetci hovoria o týchto troch telách. Konfúcius to spomenul v "Zákone" a Budha sa o tom zmienil rovnako. Stretnete sa s tým vo všetkých mystických systémoch. Ako Duše, sme odetí do týchto troch tiel. A tak, Svätý Archanjeli Živlov začnú vytvárať atómy, pomocou ktorých budujú naše telá, obohacujúc Ideu človeka Úplnou Múdrosťou. Najskôr vytvoria noetické telo. Potom v jeho vnútri vytvoria takzvané psychické telo. Neskôr v oboch telách noetickom a psychickom začnú vytvárať fyzické atómy, formujúc tak hrubohmotné telo.

 

To znamená, že sa stávate fyzickou osobou prostredníctvom hrubohmotného tela, je vám dané psychické telo (telo vašich emócii) a noetické telo (telo mentálne), telo vašich myšlienok.

 

Ľudská bytosť využíva ucelené, nezávislé telá (hrubohmotné telo, psychické telo a noetické telo) aby sa mohla prejaviť.

 


 

 

 

mužské telo v modrej farbe Naše hrubohmotné telo je pre každého z nás každodennou realitou. Žijeme v našich hrubohmotných telách na fyzickej rovine. Fyzická rovina pozostáva z troch dimenzií. Nikto nepochybuje o tom, že má fyzické telo, s ktorým sa pohybuje a vykonáva mnoho, mnoho činností. Ale my, ľudské bytosti sme oveľa, oveľa viac než len hrubohmotné telá. Každý z nás by mal byť oboznámený s tým, čo je najdôležitejšie pre jeho život, aby mohol žiť svoj život vo fyzickej rovine, v hrubohmotnom tele, čo najlepším spôsobom. Poznaním Pravdy sa oslobodíte od všetkých druhov ilúzií, bolesti, trápenia a zúfalstva.

 

 

 

mužské telo v ružovej farbe Máme tiež psychické telo (ktoré slúži k nášmu emocionálnemu prejavu). V našich psychických telách žijeme na psychických úrovniach existencie. Psychické telo nie je také ako hrubohmotné telo. Život na psychických úrovniach je oveľa jednoduchší. Sú to vaše myšlienky, ktoré na psychickej úrovni bytia vytvárajú formy a podmienky. Psychickú rovinu tvoria štyri dimenzie. Je ťažké vysvetliť viac o psychickej úrovni. A predsa je psychická rovina miestom, kde sa entita môže tešiť a žiť oveľa pohodlnejšie, a aj cítiť šťastne, ak chce. Tento stav je možné zažiť len za predpokladu, že dotyčná entita nie je tlačená bremenom svojich vlastných silných emócií, slabostí a nenávisti. Kým sa nestanete majstrami svojho psychického tela (tela svojich emócií), nemôžete ho využívať k exomatóze, keď sa uložíte k spánku. Toto je práve to telo, ktoré používate v takzvanej psychickej úrovni. Kým o ňom nič neviete a akým spôsobom ho máte používať, dovtedy si nezačnete byť vedomý sám seba v ňom.

 

 

 

mužské telo v žltej farbe Okrem toho máme noetické telo (tiež nazvané Svätým Pavlom duchovné telo), aby sme sa mohli prejavovať prostredníctvom myšlienok, logiky a príčin. Myseľ opäť vibruje, ale v tomto prípade vo veľmi vysokých vibráciách, tvoriac naše noetické telo, ktoré má formu podobnú ľudskej, ako je tomu u psychického a hrubohmotného tela. V noetických svetoch žijeme v našich noetických telách. Noetická úroveň má päť dimenzií. Toto je svet mysle. Je tam viac svetla. Oveľa viac svetla. Entita prechádzajúca z psychickej do noetickej roviny, ju bude vnímať ako značne svetlejšiu. Noetické telo je jasné a žiarivé - nezničiteľné. 

 

 

 

Všetky tieto telá sú navzájom prepojené a jedno ovplyvňuje to druhé. A teraz, každý z vás v tomto momente, žijete v tom, čo nazývate každodenným vedomým - bdelým stavom, v rovnakom čase vo všetkých troch telách - v hrubohmotnom, v psychickom a noetickom tele. A predsa, do akej miery sú aktívne? A kto ste Vy sami žijúci v týchto telách?

 

Takže čo je našou povinnosťou? Pokúsiť sa vytvoriť správne psychické telo a rozvinúť naše vedomie samého seba v ňom. Ale predovšetkým, musíme rozvinúť naše vedomie samého seba na fyzickej rovine v našom hrubohmotnom tele a sformovať naše noetické telo, získať kontrolu nad svojimi myšlienkami a stať sa majstrami vlastných myšlienok. A potom, ďalším rozvojom vedomia samého seba našej Duše, prejavovať našu božskú moc, ktorú nazývame naladenie sa, rozvíjať naše supervedomie samého seba v jednote s božským - čo objavíme? To, že my všetci sme bohovia, synovia jedného Všemohúceho.

 

Prejavujeme svoje Ja prostredníctvom svojho hrubohmotného tela, psychického tela a noetického tela - tieto telá nám patria - ale telá nie sú našim skutočným Ja. Ja som odlišná entita. Povedali sme si, že naše telá nie sú našimi Ja. Naše telá boli vytvorené. Sú udržiavané v dobrom stave Svätými Archanjelmi a my v nich žijeme vďaka milosti - nie preto, že máme na to právo. Vďaka Milosti Božej! Ak bádateľ Pravdy porozumie tomuto významnému javu, práci Svätých Archanjelov a spozná svoje fyzické, psychické a noetické telo, až potom plne pochopí. Pochopí, že Božím úsilím a cieľom nebolo vytvoriť hlúpu osobnosť, egoistickú osobnosť, démonického egoistu, ale vytvoriť človeka ako reflexiu skutočného Ducha-Duše-Ega! Byť tak čistý ako je vnútorné Ja. Toto je Božie úsilie.

 

 

"Učiňme človeka k nášmu obrazu a podľa našej podoby." ~ DASKALOS

 

 

 

POZNÁMKA: Hrubohmotné telo má éterického dvojníka, psychické telo má éterického dvojníka, a podobne aj noetické telo má éterického dvojníka, ktorí sú spojení s našimi telami vo svetoch existencií. Éterickí dvojníci reagujú ako spojovacie články medzi telami. Viac informácií o našich telách a ich éterických dvojníkoch nájdete v knihách Ezoterické učenie & Ezoterické cvičenia.

 

 

späť na vrch Späť na vrch