Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

 

Vizualizácia

 

Tým, že sa naučíme starostlivo pozorovať a plne koncentrovať, naša schopnosť správnej vizualizácie sa stane jednoduchšou. Niektorí môžu nariekať nad skutočnosťou, že nie sú schopní vizualizovať, ale faktom je, že my všetci vizualizujeme podvedome pri vytváraní elementálov. To je spôsob, akým vytvárame náš svet. Nie je nič tak mocné ako myšlienka, a vizualizácia je procesom spútavania myšlienok konštruktívnym spôsobom tak, aby sme dospeli k rozšíreniu vedomia a boli nápomocní tým, ktorí sú v núdzi. Schopnosť formovania éteru sa využíva na tvarovanie éterickej vitality do psychonoetických foriem a je preto potrebná pri našej práci s vizualizáciou. Používanie formovacieho éteru nám umožňuje zapamätať si a uchovávať obrazy.

 

Vizualizácia je jazykom Božského sveta, je "kľúčom" ku kráľovstvám (Zjavenie 3:7). Ak sa naučíme starostlivo skúmať a plne koncentrovať, získame schopnosť vedome vizualizovať. Tvarujeme tak éterickú vitalitu, aby sme vytvárali elementály od psychonoetických obrazov až po celistvé scény. Prostredníctvom vizualizácie sa pri liečení učíme materializovať a  dematerializovať. Nie je nič tak mocné ako myšlienka. Vizualizácia je proces spútavania myšlienok konštruktívnym spôsobom, aby sme dospeli k rozšíreniu svojho vnútorného Ja a boli nápomocní tým, ktorí sú v núdzi.

 

Správna vizualizácia je nepostrádateľnou pri našej práci a na tom som vždy trval. Je jedným z "kľúčov" (Matúš 16:19), nad ktorými mnohí hĺbajú. Cvičenia a meditácie (v knihe Ezoterické cvičenia) všetky požadujú schopnosť práce s vizualizáciou: aby formovali psychonoetickú superlátku k vytváraniu predmetov a situácii. Pre tých, ktorí nie sú dobre oboznámení s prácou ohľadne vizualizácie, zabezpečíme základné nasmerovanie, ktoré neskôr povedie k oveľa pokročilej práci. Nebuďte príliš vystrašení dôležitosťou vizualizácie. Všetko príde práve vtedy, keď má.

 

Snáď najdôležitejšia zručnosť k prevádzaniu cvičení je schopnosť formovať psychonoetické obrazy a scény. Táto práca sa inak nazýva vizualizácia. Psychonoetické obrazy sú elementály zostrojené z Mysle - superlátky rôzneho stupňa frekvencie. Ak sa raz obraz vytvorí, tak má skutočnú multi-dimenzionálnu existenciu, ktorá má dlhšiu trvanlivosť, ako hocijaký hrubohmotný predmet.

 

Nemôžme si však mýliť túto posvätnú prácu s fantáziou. Formovaním látky (využitím schopnosti éteru kinézie, tvorenia, formovania a vnímania) sa snažíme kopírovať prácu Loga a Ducha Svätého verným množením noetických foriem. Vizualizácia sa používa ako prostriedok k rozšíreniu nášho vedomia, keďže je jazykom medzi pozemským a Božským. Skonštruovaním špecifických foriem a nastavení, umožníme vzájomné pôsobenie s Božskými energiami. Vizualizácia, v konečnom dôsledku je nepostrádateľná pri liečení, pri invokácií predstáv zdravia a dokonalosti tam, kde sa usídlila choroba.

 

Archanjeli neustále vytvárajú tento druh obrazov v súlade s Božskými formami, keď tvarujú vesmíry a svety, keď vytvárajú anjelov, aby dohliadali na ich prácu. Naša schopnosť vytvárať tieto obrazy je najbožskejší dar a privilégium, ktorý potrebujeme plne s dôstojnosťou rozvinúť.