Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

Systém Bádateľov Pravdy

 

maľba - portrét Dr. Stylianosa Atteshlisa (maľba Wendela Fielda)

 

Založený Dr. Stylianosom Atteshlis (Daskalom) v Nikósií na Cypre v roku 1919.

 


 

Víta vás Systém Bádateľov pravdy

 

 

Náš systém Bádateľov Pravdy...

 


späť na vrch Späť na vrch

 

 


Adobe Flash Player required to view this file.


 

 

Daskalos & Bádatelia Pravdy


 

Človeku je prakticky nemožné v akomkoľvek jazyku popísať a dostatočne vystihnúť kto a čo Daskalos v skutočnosti je. Podobne ako nie je možné úplne opísať učenie Bádateľov Pravdy, ktoré pramenilo skrze Daskala ako mohutná rieka. Akokoľvek, je celkom jednoduché pre každého milovať a rešpektovať Daskala - mystického liečiteľa, ktorého presvedčivá práca trvala sedem desaťročí. Jeho život naplnený liečením a učením začal byť verejne známy v roku 1919 na ostrove Cyprus na východnom pobreží Stredozemného mora. V tom čase bol Cyprus zväčša obývaní Gréckymi - Kresťanmi a Tureckými -Moslimami. Cyprus bol len formálne pripojený Britmi od Turkov po viac ako troch storočiach Turecko-moslimskej nadvlády. Ale trvalo ešte ďalších 41 rokov, kým Cyprus získal nezávislosť od Britov.

 

V roku 1919 mladý Daskalos už bol schopný uvedomujúc si samého seba cestovať do svetov vyšších dimenzií. V siedmich rokoch hovoril jazykmi svojich minulých životov a vedome komunikoval s "vyššími inteligenciami", ktoré ho viedli z druhých svetov. Jeho rodičia vedeli a verili jeho schopnostiam, ale vystríhali ho, aby nehovoril o týchto veciach druhým ľuďom. Od samého začiatku tejto inkarnácie Daskalos vedel kto bol a poznal aj poslanie svojho života na Zemi. Čo od samého začiatku nevedel bolo, že ostatní ľudia okolo neho nie sú ako on. Myslel si, že každý môže komunikovať s týmito vyššími inteligenciami, ktorých nazýval bratia - sprievodcovia; až neskôr pochopil ako odlišný v skutočnosti bol.

 

Jedného dňa na základnej škole, ho vyvolal Daskalov učiteľ matematiky, aby vyriešil zložitý matematický problém. Nanešťastie sa do školy nepripravil a priznal sa učiteľovi, že toto učivo si nepreštudoval. Učiteľ aj napriek tomu trval na tom, aby prišiel pred tabuľu a pokúsil sa problém vyriešiť pred celou triedou. Daskalos podišiel k tabuli bez toho, aby vedel ako vyriešiť príklad s násobením. Učiteľ nahlas prečítal príklad a Daskalos ho zapísal na tabuľu. Potom, to Daskalos opísal takto: "Pocítil som vedľa seba svojho bratského sprievodcu a priateľa, dominikánskeho kňaza, ktorého som poznal pred mnohými storočiami. Povedal mi: "Podaj mi svoju ruku a spolu to vyriešime."

 

Daskalos zobral do ruky kriedu, priložil ju k tabuli a jeho neinkarnovaný sprievodca sa ujal jeho ruky a vyriešil príklad.
Prekvapený učiteľ matematiky sa ho spýtal: "Prečo si mi povedal, že si sa neučil?"
Daskalos nevinne odpovedal, "Pane, to som nebol ja kto vyriešil príklad."
Učiteľ sa neveriacky spýtal, "A tak kto to bol?"
"Bol to Otec Dominik, dominikánsky mních, ktorý stoji blízko pri mne. Chytil moju ruku a vyriešil príklad," poznamenal Daskalos jednoducho.
Učiteľ sa rozhneval odpovedajúc, "Nevidím nikoho a ty si myslíš, že si zo mňa budeš uťahovať?

 

Učiteľ odviedol Daskala k riaditeľovi základnej školy, rozpovedal mu čo sa práve stalo a ponechal Daskala v riaditeľni. Našťastie ako sa ukázalo, že riaditeľ sa venoval potajomky špiritizmu. V tom čase štúdium špiritizmu bolo zakázané plytko mysliacimi kňazmi Cypru. Keď riaditeľ uvidel Daskalove písmo na tabuli, pochopil, že sa to nepodobá písmu sedemročného chlapca a tak prijal Daskalove vysvetlenie oveľa vážnejšie. Nasledujúcu stredu sa v škole poobede nevyučovalo a tak riaditeľ požiadal Daskalovho otca aby Daskalos prišiel do jeho kancelárie. V ten deň našiel Daskalos v riaditeľni veľkého zavalitého pána, učiteľa matematiky a učiteľa latinčiny, ktorí na neho čakali. Obaja chceli vedieť viac o tomto sedemročnom mudrcovi a jeho neviditeľnom pomocníkovi. Mali naplánované otestovať autentickosť Daskala a Otca Dominika sami pre seba. Najskôr ho otestovali v aritmetike, prevyšujúcej jeho stupeň vzdelania. Potom mu dali vyriešiť algebrické príklady, geometrické a logaritmické. Zakaždým Otec Dominik viedol Daskalovu ruku a bezchybne vyriešil všetky príklady.

 

Potom chceli od Daskala, aby preložil nejaké riadky z práce Ovídia (r.43 pred Kristom –r.17 po Kristov) prácu rímskeho poéta, ktorého rozprávačská a lingvistická obratnosť nie sú s ničím zrovnateľné. Učiteľ latinčiny chcel prečítať riadky v latinčine a požiadal Daskala aby ich napísal v gréckom jazyku.
"Áno samozrejme, ale v ktorom jazyku chcete, aby som to napísal - v najviac používanej hovorovej gréčtine alebo formálnej "čistej" gréčtine? opýtal sa Daskalos.
Učitelia sa na seba v údive dívali. A povedali mu, "Môžeš v oboch."

 

Potom Daskalos pod vedením Otca Dominika súhlasil a preložil dve strany z latinčiny. Prekvapení učitelia ho skúmali aj ďalej, požiadali ho aby prekladal z latinskej Biblie, kým učiteľ latinčiny bude čítať nahlas. Daskalos súhlasil a dokonca ho opravoval, keď sa pomýlil pri čítaní, keďže učiteľova výslovnosť nebola dobrá. A tak Daskalos v plnom naladení sa na Otca Dominika začal sám svojou perfektnou výslovnosťou čítať Evanjelium v latinčine.
Keď to učiteľ latinčiny počul veľmi sa tomu potešil a objal Daskala, pobozkajúc ho od radosti. Ako väčšina chlapcov v tomto veku ani Daskalovi sa nepáčil tento prejav radosti a ihneď sa po bozku poutieral.

 

Teraz, bolo by veľkou chybou domnievať sa, že Daskalos bol iba "kanálom", vyššej entity nazývanej Otec Dominik. Daskalos nebol kanálom. Nikdy by nedal súhlas nikomu aby sa otvoril neznámym entitám a neovereným energiám, ako médium a dovolil im prejavovať sa skrze niekoho osobnosť. Toto môže byť veľmi nebezpečné a zavádzajúce. Namiesto toho Daskalos spôsobom naladenia sa a bytím v jednote, bol schopný zladiť sa s jeho starým priateľom a nechať sa viesť. Hneď ako bol Daskalos plne zosúladený, čokoľvek Otec Dominik robil s rukou Daskala alebo mu hovoril, tá vedomosť sa okamžite stala tiež vedomosťou samotného Daskala. Jav bytia v jednote medzi dvomi bytosťami je niečím podobným, ako spojenie plameňov dvoch sviečok do jedného plameňa. Ak sa tieto dva plamene sviečok spoja, svetlo sa stáva jasnejšie a dva plamene sa javia ako jeden. Ak opäť tieto plamene sviečok rozdelíte znova to budú dva samostatné plamene.

 

Daskalos učil, že rozvojom našich latentných schopnosti nalaďovania sa, ktoré nás povedie k stavu bytia v jednote sa môžeme priamo napojiť na poznanie hocikoho a hocičoho. Ďalej ešte, že priame poznanie získané cez naladenie alebo stav bytia v jednote sa osvojuje oveľa, oveľa rýchlejšie ako tomu je pri normálnom štúdiu. Čo by zabralo roky a roky pozemského štúdia, môže byť spracované v krátkom momente cez stav bytia v jednote.
Nasledujúci deň ,keď riaditeľ a ďalší učitelia testovali Daskala stala sa nehoda. Jeden z chlapcov v škole sa naháňal a dopadol na hrubý štrk, ktorý rozťal jeho koleno a veľmi ťažko krvácal. Ostatní učitelia priniesli plačúceho chlapca do riaditeľne, kde bol aj Daskalos. Otec Dominik poradil Daskalovi aby priniesol vodu na vyčistenie rany a kameňa v chlapcovom kolene. Daskalos odstránil kamene a vyčistil koleno, ktoré stále veľmi krvácalo.

 

Riaditeľ ihneď zavolal lekára z miestneho susedstva, ktorý bol náhodou bratrancom Daskalovej matky a vedel mnoho o Daskalových schopnostiach. Keď prišiel do riaditeľne a videl Daskala čistiť zranenie, požiadal riaditeľa, aby nechal Daskala pokračovať v tom čo robí.
Vtedy Otec Dominik povedal Daskalovi; "Poď a vylieč ho " a poučený Daskalos si kľakol a držal chlapcove koleno vo svojich rukách. "Vizualizuj si koleno zdravé, pohľad ho, predstav si ho v poriadku a teraz odtiahni ruky preč," boli inštrukcie Otca Dominika. Daskalos urobil tak,ako mu bolo povedané, odtiahol ruky a na kolene neboli viac stopy po krvi alebo rane - koleno bolo úplne vyliečené. Keď lekár uvidel ranu úplne vyliečenú, spomenul svoj príbuzensky vzťah K Daskalovi a prehlásil ako fakt: "Sme na tieto veci zvyknutí."
Vycítiac veľkú príležitosť akou bola prítomnosť tohto mystika - dieťaťa - liečiteľa, riaditeľ sa dohovoril s otcom Daskala, aby chlapec mohol prísť do domu riaditeľa každý piatok večer. Nasledujúci piatok Daskalos prišiel k riaditeľovi domov, kde v obývacej izbe bolo dvadsaťpäť duchovne hľadajúcich ľudí, veľmi nedočkavých spoznať tohto výnimočného chlapca a jeho neviditeľných sprievodcov.

 

Opýtali sa Daskala, ktorého volali jeho prezývkou Lakis, či by sa mohli spýtať Otca Dominika a ostatných sprievodcov na niektoré filozofické otázky. Daskalos súhlasil.
Začali klásť otázky a písať si odpovede, ktoré im Daskalos poskytol. Potom sa začali pýtať otázky v rozličných jazykoch. Daskalos odpovedal perfektnou výslovnosťou v tom istom jazyku ako bola položená otázka. Ľudia boli očarení. Všetci sa divili ako sedemročný chlapec mohol odpovedať na hlboko filozofické otázky a ako sa mohol naučiť cudzím jazykom v takom mladom veku.
Tieto stretnutia pokračovali tri týždne až kým Otec Dominik a ďalší sprievodca otec Jochanan neinformovali Daskala, že tieto stretnutia nemôžu ďalej pokračovať takýmto spôsobom. Daskalos bol v neustálom vedomom kontakte s Jochananom, jeho neinkarnovaným múdrym poradcom, skoro po 2000 rokov. Jochanan mu poradil, že ak riaditeľ a jeho študenti chcú pokračovať musia najskôr zložiť SEDEM SĽUBOV. Jochanan viedol Daskalovu ruku, aby napísal sedem sľubov, ktoré Daskalovi študenti stále používajú až do dnešných dní - kde sa dodnes nezmenila ani len čiarka. Sedem sľubov nie je prísaha nejakej osobe, organizácii alebo dokonca Bohu. Sedem sľubov sú sľuby, ktoré osoby skladajú svojmu vlastnému JA; sľubujúc tak, že budú podľa nich žiť ako vo svojich myšlienkach, slovom tak aj činmi po všetky veky.

 

Nasledujúci piatok Daskalos vzhľadom k tomu, aby mohli pokračovať prehlásil požiadavky, priniesol Sedem Sľubov a požiadal každú osobu, aby predtým ako začnú veľkú prácu zložila tento sľub. Riaditeľ prečítal nahlas Sedem Sľubov; ostatní bádatelia stáli opakujúc po ňom so svojou rukou priloženou na srdci a prijali tak zasvätenie od malého majstra. Daskalos sedel na stoličke hompáľajúc chodidlami nad podlahou a pokračoval vo vzdelávaní jeho veľmi dobre vzdelaného publika. A tak sa začala vzdelávacia a liečiteľská práca sedemročného majstra na ostrove Cyprus v roku 1919.
Počas nasledujúcich sedemdesiatich rokov Daskalos založil 100 nezávislých kruhov štúdia po celom svete a mnoho tisícok študentov prišlo do týchto kruhov a osobne prežili duchovne prebudenie a nepopierateľné vyliečenia. Takzvané "nevyliečiteľné" choroby, ako je smrteľná rakovina, boli "zázrakom" vyliečené v Daskalovej prítomnosti. Daskalova neuveriteľná liečiteľská šikovnosť taktiež umožnila takzvane " navždy" chromým a postihnutým aby opäť slobodne kráčali. Daskalos neliečil iba fyzické postihy, pod jeho láskavou starostlivosťou našli úľavu aj tí, ktorí vo svojich srdciach niesli hlboké a prvotné emocionálne rany. A tí, ktorí kráčali v mentálnej temnote, negativite a zmätku boli vedení von z tieňov a späť do svetla Daskalovou múdrou radou.
Daskalova ochota a schopnosť vyučovať Bádateľov Pravdy v jeho pokročilých metódach liečenia a hľadania pravdy bola pozoruhodná. Pomohol nespočítateľnému množstvu bádateľov zvýšiť ich vedomie na vyššie a vyššie úrovne. Založil rôzne študijné kruhy, ktoré odhaľovali hlbšie a hlbšie učenie študentom, ktorí na svojej ceste pokročili; vonkajšie kruhy, vnútorné kruhy. Pre skutočných bádateľov, ktorí boli pripravení, zabezpečil oveľa náročnejšie školenie vo veciach ako sú stavby psychonoetických foriem, exomatóza /vedomá mimotelová existencia/ liečenie na diaľku a oveľa viac. Daskalos položil do našich rúk výborne nazvané "Zlaté kľúče" ku Kráľovstvu nebeskému a učil nás ako ich použiť.

 

Mohli by sme povedať, že v roku 1919 sedemročný Daskalos založil počiatky Kruhov pre Bádateľov Pravdy a Systém Bádateľov Pravdy, ktorý pokračuje vo svojej práci do dnešných dni. V súčasnosti každý z Daskalových Kruhov Bádateľov Pravdy je vedený pokročilým bratom alebo sestrou Bádateľom Pravdy. Každý Kruh je nezávislý od tých ostatných kruhov čo znamená, že tí, ktorí vedú a sú členmi jedného kruhu nezasahujú do práce alebo členstva iných kruhov.
Každý oficiálny Kruh Bádateľov Pravdy má celé učenie; "A je tam dosť materiálu v lekciách a knihách aby sa pracovalo stovky rokov", ako Daskalos často zvykol hovoriť.
Učenie, Systém Bádateľov Pravdy je úplný. Ako študenti nepotrebujeme viac teórie, poznanie je dané v učení Daskala, ktoré bolo usilovne spracované a poskytnuté k štúdiu. Čo je však potrebné aby každý žiak usilovne a poctivo objavoval pravdu priamo; aby hľadal pravdu sám, kto a čo je, aby ho táto pravda vyslobodila z trápenia a ilúzií utkaných osobným egoizmom.
Daskalos dohliadal na tieto Kruhy a samozrejme považoval sa za člena každého takéhoto kruhu. "Nepotrebujem nástupcu... ak zomriem budem ďalej dohliadať na kruhy", sľúbil Daskalos. Každý pokročilý brat alebo sestra riadia vedenie oficiálnych kruhov a svojmu Kruhu prezentujú Daskala (ako svojho učiteľa). Podobne ako Daskalos prezentuje učenie vyšších inteligencií s ktorými je v kontakte.

 

Tieto takzvané vyššie inteligencie sú nielen pokročilé ľudské bytosti - neinkarnovaní sprievodcovia a radcovia. Vyššie inteligencie sú tiež známe ako "Ben Allaha" /Synovia Boha a "Ben Aur" / Synovia Svetla/ v aramejskom jazyku používanom Kristom. V hebrejskom jazyku nazývali tieto vyššie inteligencie "Elohim" /Boh v množnom čísle, vo svojej mnohopočetnosti/ - Bohovia v samom opravdivom Bohu. Niektoré tieto veľké inteligencie sa prejavujú ako všetci Archanjeli vo všetkých Archanjelských chóroch známych i tých neznámych človeku. Tieto nespočítateľné Duchovné bytosti sa nikdy nenarodili a nikdy neumrú - sú večné. Daskalos nám tieto vyššie inteligencie priblížil a učil nás ako prichádzať s nimi do vedomej komunikácie. Tešia sa keď vidia, že robíme dlho očakávané kroky k nim. Vítajú nás a sú pripravení odhaliť obrovskú múdrosť, každému úprimne hľadajúcemu. Ich Božská Inteligencia je tak obrovská v porovnaní s našou ľudskou inteligenciou, že by sa to dalo porovnať s inteligenciou veľkého vedca a malého dieťaťa.
Samozrejme, že Daskalos bol nadmieru pokročilý ako bolo aj jeho učenie, ktoré zasadil do našich sŕdc a mysli. Ale čo je najdôležitejšie v Systéme Bádateľov Pravdy, že sa pozornosť neupriamuje na osobnosť Daskala alebo vodcu iného Kruhu. Systém Bádateľov Pravdy nie je kultom osobnosti. Skupiny založené na osobnostnom kulte môžu byť nebezpečné pre oboch, ako pre vodcu s charizmatickou osobnosťou podobne tak aj pre študentov, ktorí ho nasledujú. Čo je dôležité v našom systéme je učenie, ktoré je uchovávané a podávané ďalej bratmi a sestrami - sprievodcami Bádateľov Pravdy.
Bratia a sestry, ktorí riadia vedenie Kruhov Bádateľov Pravdy neprijímajú chválu, zbožňovanie alebo peniaze za svoju prácu. Neočakávajú alebo neprijímajú žiadny väčší rešpekt, akí majú ostatní členovia Kruhu. Cieľom ich práce nie je ani tak veľmi rozširovať pravdu ale skôr pomôcť tým, ktorí sa o to zaujímajú pomôcť porozumieť pravde oveľa viac.

 

Mohli by sme správne povedať, že ranný počiatok Bádateľov Pravdy začali pred 2000 rokmi Traja králi - mágovia, keď našli dieťa Krista v jasliach ako sa spomína v Biblii. Tento posvätný moment, keď Traja králi našli dieťa Krista má svoje korene v proroctve spred 2500 rokov. V roku 500 pred Kristom, keď Budha povedal svojim blízkym učeníkom, Ananda: "Boh sám sa narodí o 500 rokov". Päť storočí neskôr Maharaja Ram Touaivahan kráľ v Indii, vedomý si tohto proroctva, začal sledovať prichádzajúcu inkarnáciu Boha na zem a snažil sa určiť miesto narodenia skrze astrológiu a jasnovidnosť. Bol si tak istý príchodom inkarnácie Boha, že Maharaja Ram ponechal svoje kráľovstvo svojmu bratovi i matke a odišiel z Indie so svojím priateľom Chekitanom, aby vyhľadal inkarnáciu Boha predpovedanú Budhom.
Na svojej ceste prechádzali cez Arménsko. Arménsko v tom čase bolo rozdelené na dve kráľovstva, ktoré spolu bojovali. Príčinou tohto konfliktu boli dvaja králi Dikran a Gašpar, ktorí boli tiež bratmi - dvojičkami. Maharaja Ram pomohol uzmieriť súrodenecký konflikt. Gašpar ponechal vládu oboch kráľovstiev svojmu bratovi a rozhodol sa ísť s Ramom na jeho posvätnú púť.
Neskôr na svojej ceste stretli Baal das Oaussara /Baltazára/, arabského astrológa a kráľa jedného nomádskeho Beduínskeho kmeňa. Baltazár sa tiež pripojil k Ramovi a Gašparovi na ich ceste za hľadaním dieťaťa Krista. Až nakoniec uvideli jasnú hviezdu nad Bethlemom a našli jasle, kde ležalo dieťa Kristus.

 

Traja králi Ram, Gašpar a Baltazár vzdali úctu dieťaťu Kristovi, Jozefovi a Márii. Maharaja Ram si kľakol pred dieťaťom Kristom, zložil si svoj vonkajší kráľovský fialový a zlatý plášť a položil ho k nohám dieťaťa, odhaliac tak svoj biely vnútorný odev. Vytiahol svoj meč, prehol ho cez koleno a ulomil jeho hrot. Položil meč bez hrotu pred dieťa Krista prehlásiac: "Môj Pán pri Tvojich nohách je všetka moc a právo." A potom povedal, "Ham El Khior", čo v jeho reči znamenalo, "Videl som Boha". Od toho momentu Ramu začali nazývať Ham El Khior /Melichar/. Daskalos používal repliku meča bez hrotu, aby zasväcoval svojich študentov do Kruhov Bádateľov Pravdy.
A tak postupne traja králi založili kruhy venované Kristovi a hľadaniu pravdy. Skrze schopnosť ich priameho kontaktu s Kristom a neskôr skrze pravdu odhalenú Kristom samotným, učili mystickému aspektu Kresťanstva v tajnosti. Tento multi - skupinový rodokmeň sa rozrastal po veky, vystupujúc v minulosti pod rôznymi menami a odvtedy až do dnešných dní zasväcoval úprimných Bádateľov Pravdy.
Akokoľvek, ak by sme cestovali v čase dokonca oveľa ďalej, mohli by sme správne poznamenať, že bezprostredné hľadanie pravdy začal prvý primitívny človek na Zemi, keď sa začal diviť: Kde to som? Kto som? Čo je mojou úlohou? A tak hľadanie pravdy nie je niečo výhradne určené iba pre členov Kruhov Bádateľov Pravdy. Hľadanie pravdy je skutočné volanie a základná povinnosť každej ľudskej bytosti.
Učenie Bádateľov Pravdy nepredkladá neoverené teórie, ktoré by sa mali slepo prijať. Toto učenie je iba čistým odrazom Pravdy, povahy skutočnosti a Duše každého z nás. Skutočná pravda nie je niečo, k čomu sa môžeme dostať z vonku. Skutočná pravda je už v nás, v našej vlastnej Božskej podstate. Múdry, milujúci brat a sestra sú tu aby pomohli tým, ktorí sa chcú naučiť ako bádať a objavovať pravdu vo svojom vlastnom vnútri. Oni nemôžu urobiť túto prácu za vás ale môžu vám pomôcť a radiť vám ako budete stúpať po rebríku relatívnych právd k Absolútnej Pravde. Učenie, učitelia a radcovia ukazujú cestu, ale každý z nás sa musí usilovať kráčať po tejto ceste sám, ak sa chce prepracovať k cieľu - Sebarealizácií a uvedomiť si kto a čo v skutočnosti je.

 

Daniel
30 Október 2005

späť na vrch Späť na vrch