Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

 

Ohľadne Erevny

 

 

Vyskytlo sa množtvo nedorozumení ohľadom vzťahu Daskala, učiteľa Bádateľov Pravdy a organizácie založenej na Cypre, ktora sa nazýva Erevna. Protichodne k tomu čo bolo napísané v Markidesovej knihe Oheň v Srdci, nie je žiadny vzťah medzi Daskalom a Erevnou, ako sa môžete presvedčiť dole nižšie.

 

 

 

Správa od Daskala

 

Prosím, buďte oboznámení s tým, že náš Systém nemá žiadne spojenie s organizáciou založenou na Cypre známou ako Erevna. Všetkým snahám zapojených do zušlachťovacieho procesu vedomia ľudstva prajem iba to najlepšie. Ďalej si želám, aby ste vedeli, že sa dištancujem od pána Markidesa a jeho imaginárneho písania.

 

Protichodne k tomu, čo bolo uvedené na mnohých miestach, nemám jediného nástupcu. Radšej žiadam každého z vás, aby ste pracovali s učením, jeden s druhým ako Brat a Sestra Bádatelia spolu na ceste k väčšiemu rozvoju vedomia v Božskom Pláne. Majster nie je Majstom po mene ale podľa slova a skutkov. Nemusime sa spoliehať na takzvaných Majstrov, keď život sám je tým najdokonalejším a najvernejším učiteľom.

 

Požehnávam každého z vás a vašu dobrú prácu, ktorú vykonávate.

 

 

S večnou láskou,
Dr. Stylianos Atteshlis (Daskalos)

späť na vrch Späť na vrch