Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

Triedenie zrna

By Daniel Joseph rok 2008


Absolútne Večné Bytie, Boh. Večný Život, Láska a Milosrdenstvo.
Prejavujúca Seba Samého v Sebe Samom
Ako Úplnú Múdrosť a  Všemohúcnosť.
Osvieť naše mysle, aby sme Ti porozumeli ako Pravde.
Očisti naše srdcia, aby zrkadlili Tvoju lásku k Tebe
a ku všetkým ostatným ľudským bytostiam.
Amen

Kristus triedi zrno "Ajhľa, rozsievač vyšiel rozsievať. A keď rozsieval, niektoré zrná padli na kraj cesty i prileteli vtáci a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali mnoho zeme, rýchlo vzišli, pretože nemali hlbokej zeme. Ale keď vyšlo slnko, spálilo ich; a keďže nemali koreňa, uschli. Iné zase padli do tŕnia, tŕnie vyrástlo a udusilo ich. A iné padli do dobrej zeme a vydali úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú, iné tridsaťnásobnú. Kto má uši, nech počuje!" (Matúš 13 3-8)

Jasné Kristove podobenstvo o rozsievačovi nemalo za úlohu vyučovať roľníkov, ako siať zrno. On sám radšej túto verejne známu životnú skúsenosť používal ako alegóriu pred tými, ktorí mu načúvali, aby poukázal na hlbokú duchovnú pravdu. Dokonca aj Jeho učeníci sa zdali byť týmto príbehom zmätení a pýtali sa Krista, prečo k ním stále hovorí v podobenstvách. A tak im vysvetlil význam o rozsievačovi jednoduchými slovami hovoriac: "Počúvajte teda, čo podobenstvo o rozsievačovi znamená: Ak niekto počuje slová o kráľovstve a nerozumie im, temno príde a vytrhne zasiate zrno z jeho srdca. Toto je zrno zasiate na kraji cesty. Ten, kto dostal zo zrna, ktoré padlo na skalnatú pôdu, je človek, ktorý počuje slovo a zaraz ho prijíma s radosťou. Ale keďže nemá toto slovo hlboké korene, trvá to u neho krátko. Keď prídu problémy a prenasledovanie pre slovo, rýchlo sa vzdáva. Ten, ktorý dostáva zo zrna, ktoré padlo do tŕnia je človek, ktorý slovo počuje, ale starosti života a ilúzia bohatstva ho udusí, a neprinesie ovocie. Ale len kto prijíma zrno, ktoré padlo do dobrej zeme, je človek, ktorý počuje slovo a porozumie mu. Vypestuje úrodu s výnosom sto, šesťdesiat alebo tridsať násobkom toho, čo zasial." (Matúš. 13 18-23)

Toto podobenstvo má obrovský význam pre tých, ktorí majú "uši, aby počuli", ako vyhlásil Ježiš. K tomu, aby sme počuli a videli, máme hrubohmotné uši a oči; ale to, čo vnímanie rozdielov v našom chápaní a prežívaní životných skúseností ovplyvňuje, je to, čo si my sami "myslíme", že vidíme a počujeme. Existuje grécke porekadlo, ktoré hovorí toto: "Je to myseľ čo vidí a počuje, nie oči a uši." A tak, to nie je iba záležitosť načúvania slovám pravdy, je potrebné hlbšie preniknúť do významu, ktorý sa za slovami ukrýva. Slová existujú pre ich význam. Nie sú to tak slová, ale ich význam, ktorému musíme venovať svoju pozornosť. A je to aj kvalita našej psychonoetickej ulity, ktorú sme prostredníctvom svojich myšlienok a preciťovania vytvorili, ktoré ovplyvňujú význam toho, čo si "myslíme", že počujeme a vidíme. Je dôležité, aby sme ako Bádatelia Pravdy prácou na sebe tento psychologický filter prečistili, a tak sa tieto farebné objektívy vnímania stali omnoho priezračnejšími, aby sme tomu, čo vidíme a počujeme, mohli porozumieť čo najsprávnejšie.

Úrodná pôda podvedomej mysle

K prečisťovaniu našej psychonoetickej ulity používame cvičenia Dennej Sebaanalýzy a Pozorovania. Počas tejto Sebaanalýzy si uvedomujeme, že určité elementály: myšlienky, túžby a emócie, ktoré prechovávame a prejavujeme sú skutočnými prekážkami k prežitiu skúsenosti Pravdy a lepšieho spôsobu života. Tieto prekrútia pravdu o našom vlastnom Ja, iných osobnostiach, živote a Bohu. A tak vnímame a načúvame, ale iba skrze matný objektív, ktorý jasnosť nášho vnímania deformuje. Stupeň jasnosti a temnoty nášho vnímania je priamo úmerný kvalite a kvantite elementálov vytvárajúcich našu psychonoetickú ulitu. Okolo 80 percent psychonoetických elementálov takejto ulity vnímame podvedome, a preto ich existencia uniká našej pozornosti. Jedna časť nášho podvedomia - tá časť, za ktorú sme zodpovední, je niečo ako suterén alebo podkrovie nášho domu, kde skladujeme materiálne veci, ktoré pravidelne (alebo vôbec) nepoužívame. Podobne tak, táto miestnosť nášho podvedomia je psychologickým skladiskom, kde sú uskladnené psychonoetické elementály (myšlienky, emócie, túžby, motivácie a zámery), ktoré svojím účinkom ovplyvňujú našu osobnosť.

Vedomým vstupom do našej podvedomej mysle za pomoci cvičení Sebaanalýzy, môžeme vypozorovať určité skupiny myšlienok, pocitov a predispozícií, ktoré sa pre nás stali opotrebovanými a zastaralými. Ak neprečisťujeme a neobnovujeme spôsob nášho myslenia, cítenia a správania, čelíme nebezpečenstvu toho, že sa staneme psychologickou starožitnosťou. Presne tak ako stredoškolský futbalový hráč, ktorý o dvadsať rokov neskôr stále rozpráva hocikomu a každému, kto ho počúva o svojej sláve, keď bol stredoškolskou futbalovou hviezdou.

Odstraňovaním takýchto "mŕtvych výplodov" z nášho podvedomia, stenčujeme a prečisťujeme našu psychonoetickú ulitu - naše okno, cez ktoré sa pozeráme na svet. A tak našu psychologickú záhradu zbavujeme buriny a pripravujeme úrodnú pôdu nášho podvedomia k prijatiu oveľa premyslenejšej sejby. Sebaanalýza je nástrojom, prostredníctvom ktorého sa bádateľ stáva uvedomejším ohľadne svojho vlastného podvedomia. I vzostúpení Majstri tak urobili. Žijú uvedomujúc si seba samých a nie podvedome alebo návykovo. Podvedomie sa môže stať naším najväčším spojencom, ak sa správne pochopí a používa. Ale taktiež môže byť aj naším najhorším nepriateľom. A tak by sme k tejto práci mali pristupovať s veľkou pozornosťou a obrovským porozumením toho, ako naša podvedomá myseľ v skutku pracuje.

Skvelá moc našej podvedomej mysle

Daskalos nám rozprával príbeh vidieckeho roľníka na Cypre, ktorý sa stal obeťou jedného lekára a psychiatra, zahrávajúcich sa s jeho podvedomou mysľou. Tento roľník bol zdravý a silný. Ale preto, aby si oni potvrdili svoju hypotézu, že podvedomá myseľ ovplyvňuje zdravie hrubohmotného tela, lekár povedal svojmu priateľovi-roľníkovi, že vyzerá choro a špecifikoval to, že má určitú chorobu s tými a onými symptómami. Roľník lekárove poznámky odmietol: "Nie, mýlite sa, ja sa cítim zdravý a silný." A predsa, hoci on sám pevne odmietol myšlienku, že je chorý, jeho podvedomá myseľ tento lekárov podnet uskladnila. Neskoršie, toho istého dňa prišiel psychiater a tiež poznamenal na adresu zdravého roľníka, že vyzerá dosť nezdravo. Roľník opäť odmietol myšlienku, že je chorý a vrátil sa k svojej práci. Zanedlho sa však roľník skutočne začal cítiť zle. Keď sa lekár vrátil späť, zistil že roľník bol naozaj chorý a prejavoval symptómy, ktoré mu predtým lekár vsugeroval. Tentokrát i sám roľník prehlásil, že sa cíti zle a má chorobu, ktorú mu vsugeroval lekár.

Videl som mnoho prípadov, kde tento druh sugescií a autosugescií vyprodukoval fyzickú manifestáciu - alebo to, čo by sme mohli správne nazvať odtlačkom podvedomej mysle. Je tiež mnoho zdokumentovaných prípadov, kde niekoho zhypnotizovali a povedali mu, že jeho holého ramena sa dotkla horúca cigareta, a následne sa ramena hypnotizovanej osoby dotkla ceruzka a na koži sa vytvoril pľuzgier. Ako sa mohol vytvoriť pľuzgier dotykom obyčajnej ceruzky? Išlo o skvelú moc povedomej mysle! Podvedomá myseľ je tak mocná, že môže liečiť aj takzvané "nevyliečiteľné" choroby, presne tak, ako môže niekoho poslať skôr do hrobu. Podvedomie nediskriminuje iba uskladňuje všetky informácie, ktorým je vystavené. A takáto informácia (dobrá alebo zlá, pravdivá alebo falošná) má mocný vplyv na náš život. A tak musíme byť veľmi opatrní, čo sa týka podvedomej mysle a snažiť sa pravidelne objavovať a odstraňovať akékoľvek škodlivé sugescie do nej zasadené, ako nami, tak aj inými. Rovnako je potrebné byť opatrní ohľadom toho, čo vravíme druhým, pretože, či si to oni sami prajú alebo nie, môže sa to, čo hovoríme, zakoreniť v ich podvedomej mysli. S veľkou starostlivosťou musíme pristupovať hlavne k malým deťom okolo nás, lebo ich podvedomá myseľ je oveľa pórovitejšia a zraniteľnejšia.

Vráťme sa teraz k poslednej časti Ježišovho podobenstva o rozsievačovi, v ktorom nám hovorí: "Ale poniektoré (zrná) padli do dobrej pôdy a priniesli úrodu: niektoré stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú, iné tridsaťnásobnú..." Jeho prehlásenie nás tiež informuje o princípe zŕn alebo akéhokoľvek zrna, či už je to zrno rastlinné, alebo myšlienkové-emočné zrno (elementál). Keď zasadíte rastlinné semiačko do dobrej pôdy a dostáva sa mu dostatok vody a svetla, toto zrnko vyprodukuje oveľa, oveľa viac zŕn toho istého druhu. Jednoduchým dôkazom tohto fungujúceho princípu sú pšeničné polia Kansasu, jablkové záhrady Michiganu a kukuricové pláne Indiany. Zasaďte za vhodných podmienok jedno kukuričné zrnko a zožnete úrodu jednej kukuričnej planty so šiestimi klasmi kukurice na nej. Každý klas kukurice vyprodukuje priemerne 800 zŕn (jadierok). A tak môžeme vidieť, že zasiatím jediného zrnka kukurice zožneme bohatú úrodu 4800 alebo viac zŕn. To je 4800% návratnosť. Aký vynikajúci úspech dosiahneme zasiatím iba jedného zrnka. Svojimi zákonmi, ktoré riadia svety existencie a sú súčasťou Božského plánu, nám Boh poskytuje tento druh neuveriteľnej hojnosti.

Ako hore, tak aj dole

Takto to funguje na Zemi a presne tak isto to funguje v nebi, kam vstúpime potom, keď opustíme tento svet. Ale v čase, keď do týchto nebies vstúpime už nájdeme bohatú úrodu, ktorá nás tam očakáva. Táto úroda bude výsledkom určitých emócií, túžob, myšlienok a myšlienkových zŕn, ktorých sme sa pridržali a slúžili počas nášho pozemského života. "Veru, hovorím vám: Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané na nebi a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané na nebi." (Matúš 18:18)

Ak pochopíme, že naša pozemská alebo nebeská úroda nie je až taká dobrá; vždy je čas, aby sme sa zastavili, vykorenili nežiaduce veci z nášho života a urobili krok vpred tým, že zasadíme lepšie zrnká do rovnejších riadkov. Je veľmi dôležité, aby sme sa pre sejbu na našich poliach (v našich životoch, v našej osobnosti) vedome usilovali vyberať dobré zrná a vyhli sa tak trpkému stonásobnému bremenu úrody zlého zrna, zasadeného podvedome. (Podvedomá sejba znamená vyjadrovanie myšlienok, slov a činov návykovým spôsobom).

Múdry porozumie zákonu materializácie a vedome s ňou pracuje inteligentným výberom zŕn - elementálov, ktoré vytvára a revitalizuje. Tieto elementály sú emočno-myšlienkové formy a myšlienkovo-emočné formy. Hovorím emočno-myšlienkové formy a myšlienkovo-emočné formy, pretože naše elementály sú zmesou myšlienok a emócií. Život, ktorý žijú a moc, ktorou ovplyvňujú našu osobnosť, je priamo úmerná kvantite a kvalite energie (éterickej energie), ktorú im dodávame. Sme to my sami, kto tieto elementály dobíjame silou a to silou našej pozornosti, ktorú im venujeme a počtom periód, v ktorých ich opakovane revitalizujeme. Ak svoju pozornosť od elementálu odpútame; zbavíme ho energie a uvedieme ho do latentného stavu. Ak zalievame naše zrná - elementály iba slabšou pozornosťou, stávajú sa slabými a neefektívnymi elementálmi. Ak naše zrná - myšlienky a emócie zalievame dostatočne pravidelne a intenzívne, vytvoríme veľmi silné a mocné elementály. Ak však i toto preženieme a elementály získajú príliš veľa energie, môžeme nad nimi stratiť kontrolu a oni samotné môžu prebrať druh dočasnej kontroly, akéhosi posadnutia nad našou osobnosťou. V takýchto prípadoch osobnosť býva zamorená: nekontrolovanými periódami mentálnej a emocionálnej nestability, zafixovanými predstavami a fanatickými nutkavými poruchami, ktoré vo vážnych prípadoch vedú až k šialenstvu.

Nečistí duchovia

Podobne ako fyzické zrná môžu vyprodukovať stonásobok svojho vlastného druhu, presne tak isto môžu aj naše elementály zvyšovať svoj počet, akumulovať sa a uskladňovať v podvedomí. Ježiš objasňuje tento proces vo svojom podobenstve o nečistom duchovi hovoriac: "Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok, ale nenachádza. I povie si: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Vtedy odíde, vezme so sebou sedem iných duchov, horších ako je on sám, a vojdúc, prebývajú tam. A tak sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé. Takto bude aj s týmto zlým pokolením." (Matúš 12: 43-45)

"Keď nečistý duch vyjde z človeka," je odkazom na vytváranie negatívnych elementálov človekom. Ak prejavujeme negativitu, vytvárame elementál a tento na počiatku vychádza z bodu na čele medzi obočím. Napokon sa však vracia k človeku, ktorý ho vyslal a vstupuje späť do jeho "domu" (do jeho osobnosti). Ale keď sa vráti k človeku späť, vracia sa s ďalšími siedmimi oveľa horšími temnými duchmi (elementálmi). Prejavovaním tejto negativity opäť, či už formou myšlienky, pocitom, slovom alebo činom, prichádza k vám ďalších sedem elementálov, opakovaním ďalších sedem a tak ďalej. Toto je popis procesu, akým sa formuje skupina elementálov v našej osobnosti. Táto škodlivá akumulácia negatívnych elementálov narastá a uskladňuje sa v našej podvedomej mysli. Priveľmi časté opakovanie týchto prejavov odstupom času nakoniec môže zničiť našu osobnosť, viesť k fyzickým chorobám, nervovým zrúteniam a závažným mentálnym chorobám. A tak toto podobenstvo je triezvym varovaním pre tých, ktorí majú tendenciu opakovane prejavovať negativitu neustále vo svojom okolí.

Spisovateľ Charles Reade zosumarizoval túto reťaz materializácie príčin a účinkov, keď napísal: "Zasejte myšlienku a zožnete skutok. Zasejte skutok a zožnete návyk. Zasejte návyk a zožnete charakter. Zasejte charakter a zožnete osud." Vytváranie nášho charakteru je v našich vlastných rukách - slúži nám na to život, nie je treba čakať na Boha, majstra, učiteľa alebo inú ľudskú bytosť, aby to urobili za nás.

Samozrejme tento princíp materializácie sa taktiež týka i pozitívnych elementálov. A tak radšej, ako pokračovať v podvedomom spôsobe života; sme vyzývaní k tomu, aby sme žili oveľa viac vedome a to opatrným pretrieďovaním zŕn, ktoré máme v pláne zasiať. Sme posmeľovaní k vedomému vytváraniu pozitívneho typu nápomocných elementálov a ich plnej materializácii - ale ako na to? Ľudia pri týchto pokusoch veľmi často zlyhávajú, pretože snaha vytvoriť pozitívne myšlienkové zrná, je sprevádzaná súčasným vytváraním opačných elementálov pochybovania, ktoré majú tendenciu oslabovať a neutralizovať moc pozitívnych elementálov.

Takže, aby sme boli úspešní je potrebné zbaviť sa akýchkoľvek pochybností, ktoré by mohli našu prácu sprevádzať a sústrediť sa na naplnenie predstavy elementálu, ktorý vytvárame. Predstavte si, precíťte a prežite svoju naplnenú predstavu vo svojej dokonalosti a nie skrze rôzne tiene pochybností. Či už je naša predstava-myšlienka božskej podstaty, alebo iba jednoduchý elementál vytvorený k dobrému účelu, mali by sme sa snažiť prežiť túto predstavu vo svojom vnútri ako čosi, čo už bolo naplnené. Utvrdzujte si to... Afirmujte si to... Verte v to.

Toto všetko však vyžaduje naše úsilie, aby sme získali neotrasiteľnú vieru v svoje myšlienky-predstavy a dôverovali ich naplneniu - hlavne vtedy, keď čelíme protirečeniu. Buďte však veľmi pozorní, toto nie je slepá viera alebo tvrdohlavé presadzovanie si vlastnej vôle, ale práca aktívnej viery, ktorá je založená na dôkladnom porozumení zákonov riadiacich procesov materializácie. Ak zostaneme verní svojej tvorivosti a odmietneme vnútorného odporcu s jeho bezpočetnými protirečeniami voči napĺňaniu našej predstavy, nakoniec predsa len budeme úspešní.

"Buďte dokonalí, tak ako je váš nebeský Otec dokonalý" (Matúš 5:48) Znie Ježišova výzva k nám, jeho božské prihováranie sa k nám, v ktorom nás vyzýva, aby sme žili podľa najvyšších ideálov. Ako osobnosť môžeme žiť v otroctve ega, alebo sa môžeme stať poslom Božského prejavu Lásky, Múdrosti a Moci vo svetoch existencie. My sami ako takí, nie sme zdrojom tejto Lásky, Múdrosti a Sily; ale sme šíriteľmi Božskej Lásky, Múdrosti a Moci.

Zlí alebo dobrí

Či už je naše správanie, ako osobnosti zlé alebo dobré nezmení to nič na fakte, že my všetci sme deťmi Boha. V každom smere sme deti Boha a neexistuje človek, archanjel, ani démon, ktorý by túto absolútnu skutočnosť mohol pozmeniť.

Božia Láska voči nám, ako jeho potomstvu, sa nezmení, či už je naše správanie zlé alebo dobré. Avšak spôsob nášho správania, bohužiaľ mení našu skúsenosť prežívania zážitku Božej Lásky. Ak je naše správanie v súlade s Božskými zákonmi, prežívame vo svojich životoch mocnú podporu Božskej lásky. Ak je naše správanie v rozpore s Božskými zákonmi, potom nám tá istá Božská láska prinesie vzácnu, ale často bolestivú životnú lekciu, ktorú Daskalos zvykol nazývať "bičom osudu". Tieto lekcie tvrdého úderu neprichádzajú k nám ako trest, ale ako dôsledky príčiny a účinku vystupujúce na povrch, ako vzájomne pôsobenie Božských zákonov a našich vlastných činov. Dokonca aj pod povrchom veľmi bolestivej skúsenosti môžeme objaviť lásku Boha, ktorý nám do života prináša ďalšiu veľmi potrebnú lekciu, aby tak svoje milované dieťa zachránil od nekonečnej stagnácie a životom prežívaným v ignorancii svojich vlastných omylov a ilúzií.

Či už je naše správanie dobré alebo zlé, Boh - náš Otec, ktorý je na nebesiach, nás miluje všetkých rovnako. Vždy nás bude milovať a nikdy nás neprestane sprevádzať so svojím Božským Svetlom. Dovoľme sami sebe zrkadliť Jeho dokonalú Lásku - Svetlo (ktoré nám dáva) k iným oveľa jasnejšie ako kedykoľvek predtým!

S láskou
Daniel Joseph

späť na vrch Späť na vrch


Toto cvičenie môžete vykonávať asi tak desať minút. Nie je potrebné ho prevádzať dlhšie. Ak s týmto cvičením budete pracovať desať minút ráno a desať minút večer, pričom na to neskôr nadviažte sebaanalýzou (nazeraním do svojho vnútra), postačí to k tomu, aby ste po určitom čase pozdvihli svoje vedomie samého seba k vyššej a vyššej úrovni. Povedzme, že by ste tieto cvičenia vykonávali oveľa dlhšiu dobu (polhodinu, trištvrte hodinu alebo hodinu)? Čo si myslíte - získate tým niečo? Ja vám hovorím - Nezískate.

~ DASKALOS


Teraz prejdeme k cvičeniu.

Úplne sa uvoľnite; od špičky prstov na nohách, až smerom k svojej hlave. Sústreďte sa na svoje telo od prstov, až po svoju hlavu. Precíťte, že sa vo svojom tele nachádzate a hovorte si: "Ja sám žijem v tomto tele, hoci o svojom tele viem len veľmi málo. Svätí Archanjeli toto moje telo budujú a udržiavajú."

Poďakujte im. Milujú vás. Pracujú pre vás a potešia sa, keď sa prebudíte a nadviažete s nimi vedomý kontakt.

Každý deň sa vám dostáva množstvo Vitality Mysle. Myseľ nie je hŕstka zeme, ktorú nazývate mozog. Vojdite do vnútra svojej osobnosti, skúmajte povahu elementálov, z ktorej je zostavená. Preskúmajte svoje pocity a emócie, skontrolujte svoje myšlienky. Nedovoľte, aby sa z vašich myšlienok (z vašej mysle) stali otroci vašich emócií, ale ich preskúmajte a porozumejte, čím v skutočnosti sú. Preskúmajte slabosti svojej osobnosti: žiarlivosť, nenávisť, zlomyseľnosť. Toto je jed, ktorý kontaminuje vaše telá. Nesťažujte sa na choroby, ktoré sa prejavujú vo vašich telách, vy sami ste toho príčinou. Ani Boh Otec, ani žiadny Archanjel vás netrestá. Boh svoje potomstvo miluje, a to dokonca aj vtedy, keď je hriešne.

A tak, očistíte svoju osobnosť a nezneužívajte bohatstvo, ktoré vám Boh dáva vo forme Vitality Mysle.

Yeah! ~ DASKALOS

späť na vrch Späť na vrch