Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

 

NAŠA MODLITBA

 

 

Otče náš, ktorý si v Nebesiach, posväť sa meno Tvoje.
Príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v Nebi tak i na Zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám i dnes, odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame naším vinníkom. Neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás od zlého, lebo Tvoje je Kráľovstvo i moc i sláva na veky.

 

Absolútne Nekonečné Bytie, Boh. Večný Život, Láska a Milosrdenstvo
Prejavujúci seba samého v sebe samom, ako Úplnu Múdrosť a Všemohúcnosť
Osvieť naše mysle, aby sme Ti porozumeli ako Pravde.
Očisti naše srdcia, aby zrkadlili Tvoju Lásku k Tebe a ku všetkým ostatným
ľudským bytostiam - Amen.