Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

 

NAŠE POZOROVANIA

 

 

Ako sami pozorujeme okolo nás vo všetkých krajinách a vo všetkých spoločenstvách prevláda obrovský zmätok. Ľudia zotročili svoje telá, mysle a srdcia, aby ukotvili svoje túžby a emócie. Sme zahltení hrubohmtoným svetom, keďže sme odvrátili náš pohľad smerom von na úkor nášho vnútorného rozvoja. Stupňujúci sa egoizmus, individálny a spoločenský, priniesol mnohé deštrukcie na miestnej a globálnej úrovni.

 

V posledných storočiach sme sa stali svedkami náramného úsilia budovania hrobohmotného sveta okolo nás. Mnohým vyšší materiálny životný štandard predĺžil dĺžku života a lepšie telesné zdravie bolo len prirodzeným dôsledkom.

 

Veľa z tohto úsilia možno považovať za chvályhodné, ale je potrebné si položiť otázku, či zlepšená kvalita nášho života priniesla so sebou aj vnútornú spokojnosť? Alebo sme stratili naše spojenie s vyšším svetom pri bádani hmoty?

 

Nemôžeme pokračovať v rozvoji hrubohmotnej úrovne, kým zanedbávame náš psychonoetický rozvoj. Skutočný rast každého z tiel a ostatných rovín existencie záleží od harmonického a proporcionálneho napredovania na všetkých úrovniach a miestach.

 

Ako Bádatelia Pravdy sme si vedomí večnej pravdy, že si sami každý deň tvoríme a pretvárame naše peklá a raje ako tu na hrubohmotnej rovine, tak aj vo svetoch kam prechádzame po našej smrti. Z toho istého materiálu, z ktorého sú vybudované paláce, sú taktiež vystavané žaláre: Myseľ ako láska a zdraví rozum, alebo Myseľ vytvarovaná emóciami a túžbami.

 

Zdraví rozum je najväčším darom Boha človeku. Láska je našou skutočnou charakteristikou. Našou prácou sa posúvame k novému systému žitia. Správnym používaním svätej Mysle, nahradením „túžobnych–myšlienok" vedomím formovaním „premyslených-túžob", sa stávame majstrami naších tiel, túžob a emócií.

 

Každý z vás, podľa Zákona Príčiny a Následku, je v takej situácii, kde vás umiestnila Úplná Múdrosť. Tam, kde ste, nie ste náhodou. Podriaďujete sa Božskému Plánu tým, že ste umiestnení v tých okolnostiach, rodine, spoločnosti a národe, ktoré sú potrebné pri výuke vašej nasledujúcej lekcie.

 

Vo všeobecnosti o aké lekcie ide? Byť trpezlivý – byť tolerantný – milovať. Milovať dokonca aj tých, ktorí sú proti vám. Inak povedané; byť dobrým kresťanom alebo dobrým Budhistom, alebo dobrým Moslimom. Je to všetko o tom istom. Toto je to, čo učíme.

 

Pozorujeme veľa dobrých znamení v prichádzajúcich zmenách. Ľudské práva sú bránené po celom svete, medzinárodné hranice a rozdeľujúce steny sa rozpadajú a slabnú, môžeme vidieť prehlbujúci záujem o životné prostredie. Je dôležité, aby každý z nás prispel k Božským Princípom so záujmom budovania mieru a harmónie u každej bytosti vo všetkých našich svetoch a vesmíroch.

 

Kristus požiadal svojich učeníkov, aby sa správali takým spôsobom, aby sa tí, ktorí im boli na blízku, mohli stať svedkami lásky a požehnania a na oplátku si osvojili tieto hodnoty a správanie. Toto je to, čo ja sám očakávam od našich Kruhov; byť príkladom doma, spoločnosti a svetu.

 

Keďže naše Kruhy budú požehnané nebesami, nech oni žehnajú svety.

 

 

Dr. Stylianos Atteshlis (Daskalos)

späť na vrch Späť na vrch