Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

 

Márnotratný syn

 

otec objímajúci svojho syna Kedysi dávno žil jeden muž, ktorý mal dvoch synov. Mladší syn povedal jedného dňa svojmu otcovi: "Otec daj mi môj podiel majetku." A tak otec rozdelil svoj majetok medzi nich. O pár dní neskôr mladší syn predal všetok svoj podiel a s peniazmi, ktoré dostal, odišiel do ďalekej krajiny, kde ich nedbanlivo premrhal. Nakoniec prišiel o všetko čo mal, a keď v krajine kde práve žil, zavládol hladomor i on náhle pocítil súženie. A tak sa rozhodol pracovať pre jedného z miestnych majiteľov pôdy, ktorý ho poslal na svoju farmu chovať jeho svine. Bol rád, že sa mohol najesť aj z toho, čo dávali sviniam. Vtedy sa zamyslel a povedal si: Ako dobre platí môj otec svojich sluhov, dáva im dobre najesť a ja tu hladujem takmer k smrti. Vrátim sa domov k otcovi a poviem mu: "Otec zhrešil som proti Bohu a Tebe, nemám právo si nárokovať, aby si ma ďalej volal svojím synom, prosím zober ma za svojho sluhu."

 

A tak sa vybral na cestu späť do domu svojho otca. Ešte mal kus cesty domov pred sebou, keď ho uvidel jeho otec a jeho srdce sa mu rozbehlo naproti. Bežal synovi v ústrety, aby ho objal a pobozkal. Vtedy syn povedal: "Otec zhrešil som proti Bohu a Tebe, nemám právo nárokovať si, aby si ma ďalej volal svojím synom." Ale otec prikázal sluhom, aby mu obliekli najlepšie šaty, obuli najlepšie topánky a nastokli prsteň. Potom dal priniesť najtučnejšie teliatko, prikázal ho zabiť a osláviť tento deň. Pretože tento jeho syn bol mŕtvy a vrátil sa späť do života, bol stratený a našiel sa. A tak začali oslavy.

 

V tom čase jeho starší syn bol vonku na farme a na svojej ceste späť, ako sa blížil k domu začul hudbu a tanec. Zavolal na jedného sluhu a spýtal sa, čo to všetko znamená. Sluha mu povedal: "Tvoj brat sa vrátil domov a tvoj otec zabil teliatko, pretože sa šťastne vrátil domov." Starší brat sa rozhneval a odmietol ísť dnu. Jeho otec pristúpil k nemu a snažil sa ho upokojiť, ale on mu povedal: "Ty vieš ako som pre teba celý čas otročil po celé tieto roky, nikdy som sa nepostavil proti tvojím príkazom a nikdy si mi nedal nič navyše, žiadne tučné teľa, aby som vystrojil hostinu pre seba a svojich priateľov. Ale teraz, keď sa vrátil môj brat, ktorý ťa sklamal, premrhal všetky tvoje peniaze s jeho ženami, ty pre neho zabiješ teľa."

 

"Môj chlapče," povedal otec, "Ty si vždy so mnou. Všetko čo mám ja, je aj tvoje. Ako inak môžeme osláviť tento šťastný deň?"

 

Tvoj brat bol mŕtvy a vrátil sa späť do života, bol stratený a našiel sa.

 

 

Joshua Emmanuel Kristus

späť na vrch Späť na vrch

 


 

 

Pre mňa je toto najdôležitejšie podobenstvo. Obsahuje v sebe tú najpravdivejšiu esenciu. Čo povedal syn otcovi? "Daj mi môj podiel z majetku." Čo je jeho majetok? Myseľ - všetko to je len Myseľ, vrátane hmoty. Mladší syn - je duša prechádzajúca skrze Ideu Človeka, cez Ľudskú Ideu. Starší syn je Archanjel. Ten má tiež svoj podiel majetku, čo znamená, že Archanjeli rovnako, ako ľudia používajú Myseľ. Takže naši bratia, ktorí zostali s Otcom, majú tiež svoj podiel - tým je Myseľ (vedomie). "Mladší syn" – to sú: "ľudské bytosti" - premrháva svoj podiel nedbanlivým spôsobom života - skúsenosťami vo svetoch oddelenosti.

 

Ako to opísal Joshua, Pán nad hmotou, Pán Separácie, mal ho za svojho otroka. Poslali ho von, aby dával pozor na svine. Čo sú to tie svine? Elementály, ktoré on sám vytvoril. A on bol spokojný, keď jedol stravu, ktorou sa kŕmili svine. Tu máme odkaz na kombináciu nízkych elementálov, ktoré otrávia ako myseľ tak aj emócie. To sú práve tie elementály, ktoré Joshua nazval "hluchými a skazenými duchmi" (Marek 9:25).

 

Ale neskôr prišiel k zdravému rozumu. "Čo je to za jedlo, čo jem?" opýtal sa. "Čo sú to za myšlienky a emócie, ktoré mám? Uspokojujú ma? Jem to isté jedlo, čo jedia aj svine." A tak sa rozhodol vrátiť späť ku svojmu Otcovi.

 

A potom je tu ešte jeden závažný moment. Keď syn o tom všetkom ešte len premýšľal, jeho otec o tom už vtedy vedel. Až potom sa začal syn zamýšľať nad tým, ako by sa mal zachovať k svojmu otcovi. "Som hodný byť jeho synom? Dá mi šancu vrátiť sa späť do jeho služieb?" Ale v tom momente ako spravil len prvé kroky k svojmu otcovi, jeho otec sa mu už ponáhľal oproti, aby ho objal. A tak vieme, že jeho otec očakával jeho návrat.

 

Čo povedal jeho otec? Prikázal Archanjelom aby ho obliekli do najlepších šiat aké mali. "Ty si môj syn," povedal "nie si môj sluha. Ty si syn!" Čo mienil slovom "sluha"? Myslel tým elementálov vytvorených Archanjelmi, anjelov. Oni sú "služobníci". Dal mu jeho vlastné najlepšie šaty. Neochudobnil Archanjelov o ich najlepšie šaty. A potom navliekol prsteň na synov prst.

 

Archanjelovi dá prsteň iba vtedy, ak sa vráti ako Sebarealizovaná Bytosť, potom ako prejde skrze ľudskú existenciu. Kontaktoval som Archanjelov mnohokrát a pokúšal som sa im vysvetliť rozmer času, to čo my ľudia poznáme ako minulosť, súčasnosť a budúcnosť. "My sme vo Večnosti práve teraz," odpovedali. Archanjeli rozumejú Večnosti práve teraz, pretože oni vždy existovali "práve teraz", existujú "práve teraz" a budú vždy existovať "práve teraz". Takže oni nechápu, čo je to minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Čo ich zaujíma, je ich práca a Pravda, v ktorej prejavujú svoju pravú povahu a to akí sú, bez toho aby rozumeli pojmu času.

 

Prsteň na jeho ruke symbolizuje znalosť a pochopenie pojmu večnosti. Večnosť je pohyb bez začiatku a bez konca. Nekonečné bytie je večný pohyb. Predstavte si, že sa niekto pohybuje v kruhu (prsteň), bude sa nekonečne pohybovať bez začiatku a konca. To je význam pojmu večnosti. Ľudská bytosť pohybujúca sa v kruhu rozumie povahe minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Ale ak ste v strede kruhu a pohybu - tak ako Archanjeli - tam nie je ani minulosť, súčasnosť a budúcnosť, je tam len Večné teraz. V podobenstve o márnotratnom synovi je jasne ustanovené, že keď sa márnotratný syn vrátil domov, najskôr mu otec obetoval dobre vykŕmené zviera, čím sa odvoláva na fyzické telo. Telo a krv nikdy nemôže dosiahnuť kráľovstva nebeského (1 Kor. 15:50). To je celkom jasné. Potom mu otec dal najlepšie šaty, aké mal pre princa, také isté šaty ako mal Archanjel - jeho starší brat. Nie je medzi nimi žiadny rozdiel. Ale vtedy, keď márnotratnému synovi bol daný prsteň, vtedy otec urobil rozdiel medzi ním a Archanjelmi v nebi.

 

A tak sa "starší brat" (treba rozumieť, že je to odkaz na všetkých Archanjelov) ponosuje, "Ty si mi nikdy neponúkol obeť." Ale Archanjeli nikdy nemali fyzické telo, aby sa obetovali. Ako bolo povedané "tučné teľa" znamená fyzické telo. Jeho otec mu odpovedal: "Ty pracuješ ako pán elementálov pre ľudí a zvieratá, ale oni ti nepatria. Ty nepotrebuješ nič zabiť. Ale on, mladší syn, sa obliekol do hmoty." Obetovanie, zabitie "tučného teľaťa" znamená vymanenie sa z hmoty. Starší brat Archanjel sa nikdy nestal otrokom hmoty, čiže nikdy nepotreboval obetovať ani "kozliatko", aby sa oslobodil. "Tak, prečo sa sťažuješ?" spýtal sa otec. "Všetko čo je moje, nepatrí azda tiež aj tebe? O nič som ťa neochudobnil, všetko ti patrí."

 

Archanjeli nikdy nepoužívajú Myseľ takým spôsobom ako ľudia, projektovaním elementálov, dobrých tak aj zlých. Toto je spôsob, ako sa ľudia učia svojej lekcii, ktorý ich napokon prinavráti k Absolútnemu Bytiu, k Otcovi, spolu s poznaním a chápaním, že budú prijatí ako Božie deti.

 

 

~ Daskalos

späť na vrch Späť na vrch