Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

 

ESEJSKÁ MEDITAČNÁ MODLITBA

 

 

Táto modlitba bola daná Joshuom Emmanuelom Kristom v synagóge Esejského Bratstva, jeho učeníkom predtým, ako ich poslal do sveta pracovať ako učiteľov a liečiteľov.

 

 

postava Ježiša na skalách, akoby fotená oproti slnku Predtým, ako začnete čítať

Všetci počúvajte. Vy ste moje deti, moje potomstvo. Ja som vo vás ako Boh, ako Večná Bytosť, vaše skutočné Ja a vy ste vždy vo mne ako bohovia. A ja som tiež s vami ako ľudská bytosť, ako váš milujúci otec, skrze nášho milujúceho Otca.

Každý váš nádych, ktorým posilňujete život vo vašom hrubohmotnom tele, je môj otcovský bozk pre vás. Moji milovaní, nebudem k vám prehovárať iba slovami rôznych jazykov, ale prídem k vám tiež prostredníctvom inšpirácie a pocitov.

Ja som oheň, ktorý udržiava vaše telo nažive. Ja som vánok, ktorý osviežuje vzduch a hladí vašu tvár. Ja som vo vašich očiach - ako zrak - a umožňujem vám radovať sa z mojej práce okolo vás ako fenoménu života. Ja som zrak a Ja vidím všetko.

Nepretržite vytváram substanciu - Myseľ pre vás, aby vaše telá rozkvitali. Som žijúcim "chlebom života" (Ján 6:48). Som žijúcou vodou, ktorú budete piť a nebudete nikdy smädný (Ján 4:10-14). Som vitalitou Mysle všade vo svete. Ja som Duch a Ja som telo. Vy ste moja všadeprítomnosť.

Ja som múdry hlas vo vašich mysliach, ktorý sa k vám prihovára, keď robíte niečo, čo nie je správne, nie aby som vás karhal, ale aby som vás prebudil. Lebo ja som správnym myslením vo vašich mysliach a ja som láskou vo vašich srdciach.

Zbavte sa všetkých trpkých emócií vo svojom srdci, všetkého nepriateľstva a akejkoľvek krutosti, ktorá sa vo vás mohla usídliť... Ja som Životom vo vás. Radujte sa z môjho Života. Ste mojimi deťmi, ste mojím telom a mojou krvou, časťou mňa samého.

Milujem vás. Milujte všetky moje prejavy, milujte všetky ľudské bytosti tak, ako seba samého, milujte všetko živé "tak ako som Ja vás miloval" a ako vás vždy budem milovať. (Ján 13:34)

Poznámka: obrázok v pozadí tejto strany je modlitbou ručne písanou v jazyku Esejov (Aramejčinou) samotným Daskalom.

 

 

späť na vrch Späť na vrch