Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

 

Ochrana prostredníctvom pokoja Archanjela Gabriela

 

Použite obidve éterické ruky k vytvoreniu Gabrielovej hviezdy nebovomodrého svetla Začnite s úvodnou meditáciou a pokračujte s nasledovným cvičením...

Pozrite sa svojimi éterickými očami, ako stojíte s rozpaženými ramenami a nohami rozkročmo. Zhlboka dýchajte a potichu zavolajte Archanjela Gabriela.

Zdvihnite obidve éterické ruky nad svoju hlavu tak, aby sa stretli v jednom bode. Vizualizujte si Gabrielove nebovomodré svetlo vyžarujúce z vašich éterických rúk. Pozorujte, precíťte a počúvajte, ako svetlo prúdi z vašich rúk, ako zostrojujete päť cípu hviezdu na svojom éterickom dvojníkovi. Z bodu nad vašou hlavou súčasne posúvajte svoju pravú ruku dole k vášmu pravému chodidlu a vašu ľavú ruku k vášmu ľavému chodidlu, vyznačujúc tak dve rovné čiary jasného nebovomodrého svetla. Následne zdvihnite obe éterické ruky každú k opačnej strane - ľavá ide na pravú stranu, kým pravá na ľavú stranu, vytvárajúc tak dve rovné pretínajúce sa priamky. Zhlboka dýchajte... vaše ruky sa križujú nad vašim srdcovým centrom projektujúc éterickými rukami prúdy nebovomodrého svetla asi dve stopy na každú stranu. Rozpažte svoje éterické ruky a umiestnite ich do ich strán a sformujte tak vodorovnú čiaru v úrovni vašich pliec.

Ste obklopení päťcípou hviezdou vyžarujúcou nebovomodré svetlo. V jej vnútri žiari vaše éterické telo.

Zhlboka dýchajte. Buďte si vedomí Gabrielovej upokojujúcej a utešujúcej prítomnosti vo vás, ako aj jeho ochranného štítu okolo vás. "Ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom" (Lukáš 1:19)

 

ľudské telo, okolo ktorého je znázornená 5-cípa hviezda a všetko do ešte uzaviera 6-cípa hviezda Poďakujte Gabrielovi za jeho pomoc. Teraz sa formuje veľká šesťcípa zlatého svetla a obklopuje päť cípu hviezdu.

... "Chváľte Ho, slnko s mesiacom, chváľte Ho, všetky jagavé hviezdy!" (Žalm 148:3)

Dovoľte, aby ste ukončili cvičenie. Zhlboka dýchajte a pomaly sa vráťte do svojho fyzického tela.

Pokračujte v cvičení. Zhlboka dýchajte a pomaly sa vráťte do svojho hrubohmotného tela.

 

 

späť na vrch Späť na vrch