Pravda je briliant, mnohostranný diamant.
Nádherné svetlo napĺňa tento drahokam a farby žiaria z každej jeho strany.
Mystici, poslovia, mudrci a učitelia všetkých vekov, rás a náboženstiev hovorili o odlišnej tvári tejto spoločnej Večnej Pravdy.

 

Koncentrácia

 

Je prvým najpotrebnejším predpokladom pre tvorivé myslenie a liečenie. Musíte sa naučiť koncentrovať všetky vaše myšlienky na objekt vašej kontemplácie alebo na objekt vo vašej ruke. Koncentrácia bádateľa by sa mala sústrediť, tak ako zväčšovacie sklo, až ho úplne pohltí a žiadna vonkajšia sila s ním nepohne, zatiaľ čo sa na chvíľu pozastaví činnosť dočasnej osobnosti (naladenie sa a zjednotenie sa).

 

Koncentrácia znamená naše úplne sústredenie sa na predmet, emóciu, myšlienku alebo predstavu. Na veľkosti nezáleží, pamätajte čo povedal Joshua: "ten kto je verný v maličkostiach je verný tiež v mnohom." (Lukáš 16:10). Je veľmi potrebné, aby sme rozvinuli našu schopnosť koncentrácie až do takej miery, že nás nič neodtrhne od našej práce.

 

Nie sú stanovené žiadne limity kam až môže siahať naše pochopenie Božského plánu, keď rozvinieme našu schopnosť sa koncentrovať a pozorovať.

 

Na tému koncentrácie na Stoa lekcii Daskalos povedal:

 

Ak držím v ruke zväčšovacie sklo (lupu) a koncentrujem zopár slnečných lúčov na kúsok papiera, papier začne horieť. Je to fenomén: koncentrácia slnečných lúčov prostredníctvom nejakej pomôcky (zväčšovacieho skla). Z iného hľadiska, slnečné lúče sú všade a my napriek tomu stále cítime chlad. Počas zimy nám svieti chladné slnko a predsa pár tých slnečných lúčov môže spôsobiť horenie papiera. Taká je Myseľ.

 

Takže, čo je vlastne koncentrácia a meditácia? Používanie mozgu. Hmotný mozog sa použije ako zväčšovacie sklo: koncentruje zopár lúčov Božskej superlátky a uvidíte výsledok. A to znamená - spoznávanie čohokoľvek, čo chcete vedieť sústredením Mysle na tieto veci. Toto nás vedie k ďalším a ďalším vedomostiam. Ale, najskôr musíme nájsť spôsob ako to robiť.

 

Tajomstvo spočíva iba v správnom používaní Mysle. Rozhodne ju práve teraz nepoužívame tým najlepším spôsobom. Ako: zotročili sme myseľ, aby slúžila mnohým nízkym a divokým túžbam, od rána do noci! Chcenie, túžby, žiadostivosť, zmeny túžob a teda neustále zotročovanie Mysle k tej alebo inej vášni, aby slúžila tej alebo onej emócií. A to voláte život? To nie je život! Toto je cesta, ktorá robí ľudstvo nešťastným. Aká je správna cesta používania Mysle? A čo mi ponúkne Myseľ ak ju začnem používať tým správnym spôsobom? Čo mi poskytuje teraz, keď ju používam tak ako som zvyknutý? Práve toto musíte študovať.

 

Používanie mysle správnym spôsobom znamená nezotročovať ju k tomu, aby slúžila naším túžbam, emóciám a všetkým ľudským prejavom. Čo môžem získať ak začnem myseľ využívať vedome? Môžem nadobudnúť mnoho, mnoho veci, nuž všetko.

 

 

~ DASKALOS

späť na vrch Späť na vrch